Sesiwn Gwrandawiad 9

Preswylfa Preifat / Tai Cysylltiadau Lleol, Tai Fforddiadwy a Fframwaith Monitro

Dydd Mawrth 1 Hydref 2019 10.30am

Ystafell Warrior, Neuadd Pater, Doc Penfro

Agenda Sesiwn Gwrandawiad 9

Pwyntiau Gweithredu ar gyfer Sesiwn Gwrandawiad 9

Ymatebion i’r Pwyntiau Gweithredu

Cyfranogwr (Asiant) ac ID Yn bresennol
APC Arfordir Penfro – Datganiad GwrandawiadHS9-PCNPA Y
Llywodraeth Cymru – 1569 N
Cyngor Sir Penfro – 2708 Y
Cyngor Cymuned Marloes & St Brides – 2897 Y
Cyngor Dinas Tyddewi – 2910 N
Newport Area Environment Group – 3778 – Datganiad Gwrandawiad HS9_3778 NAEG Y
Cyngor Cymuned Saundersfoot – 2906 Y
Davina Gammon Jameston Campaign – 3182 N
Hayston Development & Planning for Mr J Meyrick and Mr & Mrs A Evans – 4464/4465 Y
David Hayward Associates for Mr & Mrs Sharp and Mr Wigley-Jones – 4579/4641 Y
Caroline Gray 4658 N
Graham Fry 4217 N

Seseiynau Gwrandawiad Eraill