Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol

2020-2024

Mae nifer o sefydliadau ac unigolion yn cyfrannu at ddibenion y Parc Cenedlaethol o gadwraeth, mwynhad a dealltwriaeth. Mae Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol yn fodd o gydlynu’r ymdrech honno. Cynllun partneriaeth ydyw ar gyfer ardal y Parc Cenedlaethol.

Yn 2018 roedd yr Awdurdod Parc Cenedlaethol wedi ceisio barn y bobl ar y cyfleoedd a’r heriau sy’n wynebu’r Parc Cenedlaethol, ac yn 2019 cafodd Cynllun Rheoli drafft ei baratoi.

Cymerwyd y sylwadau a dderbyniwyd i ystyriaeth, ac ar 11 Rhagfyr 2019 cytunodd yr Awdurdod Parc Cenedlaethol ar Gynllun Rheoli terfynol a dogfenni ategol (dolenni isod):

National Park Authority Warden using machine on Coast Path near Marloes Sands

National Park Management Plan 2020-2024