Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol

2020-2024

Mae nifer o sefydliadau ac unigolion yn cyfrannu at ddibenion y Parc Cenedlaethol o gadwraeth, mwynhad a dealltwriaeth. Mae Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol yn fodd o gydlynu’r ymdrech honno. Cynllun partneriaeth ydyw ar gyfer ardal y Parc Cenedlaethol.

Yn 2018 roedd yr Awdurdod Parc Cenedlaethol wedi ceisio barn y bobl ar y cyfleoedd a’r heriau sy’n wynebu’r Parc Cenedlaethol, ac yn 2019 cafodd Cynllun Rheoli drafft ei baratoi.

Cymerwyd y sylwadau a dderbyniwyd i ystyriaeth, ac ar 11 Rhagfyr 2019 cytunodd yr Awdurdod Parc Cenedlaethol ar Gynllun Rheoli terfynol a dogfenni ategol (dolenni isod):

National Park Authority Warden using machine on Coast Path near Marloes Sands

National Park Management Plan 2020-2024

Conservation

The Pembrokeshire Coast National Park has a wonderfully varied cultural landscape of hills, valleys, cliffs, beaches, rivers and lakes. Added to this is the unmistakable human influence of thousands of years of endeavour – farm land, buildings, roads, hedgerows, woodlands, grasslands, earthworks, ...

Darllenwch Fwy

About the National Park

The Pembrokeshire Coast isn’t what you might usually expect from a National Park. It's split into four parts, each one with its own quirks and qualities.

Darllenwch Fwy