Sgwteri Symudedd

Mynediad i Bawb

Darperir sgwteri symudedd gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol mewn tri o’i safleoedd a chanolfannau yng Nghastell Caeriw ac Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, Tyddewi.

Darperir y sgwteri er mwyn galluogi ymwelwyr â phroblemau symudedd i archwilio’r ardal leol o gwmpas ein canolfannau. Mae hurio’r sgwter yn rhad ac am ddim ond rydyn ni yn gofyn am gyfraniadau i’n helpu ni i dalu am eu cynnal a’u cadw.

Am wybodaeth bellach ynglŷn ag argaeledd sgwteri symudedd defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Castell Caeriw 01646 651782 ymholiadau@castellcaeriw.com.

Oriel y Parc, Tyddewi 01437 720392 ymholiadau@orielyparc.co.uk.

Mae sgwter symudedd pob-tirwedd ar gael hefyd ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys er mwyn galluogi ymwelwyr â phroblemau symudedd i gael mynediad i’r Pentref Haearn sydd wedi’i ail adeiladu mewn lleoliad ar ben y bryn.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â Chastell Henllys 01239 891319, enquiries@castellhenllys.com.

Viewing St Davids Cathedral with a mobility scooter