Canllawiau Cynllunio Atodol Ardaloedd Cadwraeth

Mae’r Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) yn nodi gwybodaeth fanylach ar y ffordd y caiff polisïau'r Cynllun Datblygu Lleol (LDP) eu cymhwyso mewn amgylchiadau neu feysydd penodol.

Angle, Caerfarchell, Ynys Bŷr, Hafan Fach, Maenorbŷr, Trefdraeth, Portclew, Porthgain, Saundersfoot, Solfach, Tyddewi, Dinbych-y-pysgod a Threfin