I ysgolion ac addysgwyr

Mae ein rhaglen ysgolion ar agor!

Yn unol â chyngor Llywodraeth Cymru i ysgolion, caniateir ymweliadau addysgol bellach – cyhyd â bod asesiadau risg trylwyr ar waith.

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi diweddaru eu hasesiadau risg yn ofalus ar gyfer gweithio gyda grwpiau ysgol mewn amrywiaeth o leoliadau a bydd yn hapus yn eu rhannu ac i drafod gofynion eich ysgol.

Mae gwasanaeth addysg yr Awdurdod yn barod i groesawu grwpiau ysgol i gymryd rhan mewn Diwrnodau Darganfod gyda Pharcmon a Diwrnod ym Mywyd y Celtiaid ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys.

Mae’r rhaglen addysg yn cael ei ddarparu yn yr awyr agored yn bennaf ac mae’n darparu profiadau cyfoethog i gefnogi dysgu yn yr ystafell ddosbarth. Mae bod allan yn awyr agored y Parc Cenedlaethol yn bwysig i les disgyblion a staff, efallai mwy nag erioed.

Am fwy o fanylion neu i drefnu’ch ymweliad e-bostiwch ein Parcmon Addysg Tom Bean neu ffoniwch 07976 945245.

Cysylltwch â ni

Am fwy o fanylion neu i drefnu’ch ymweliad e-bostiwch ein Parcmon Addysg Tom Bean neu ffoniwch 07976 945245.

Cysylltwch â ni

Am fwy o fanylion neu i drefnu'ch ymweliad e-bostiwch ein Parcmon Addysg Tom Bean neu ffoniwch 07976 945245.

Gwybodaeth am y Parc Cenedlaethol