I ysgolion ac addysgwyr

Mae sesiynau addysg ar gyfer ysgolion ar gael ar draws Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Fe’u cyflwynir mewn tair canolfan a reolir gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol, yn ogystal ag astudiaethau cynefinoedd a thirwedd a ddarperir gan ein Parcmyn Darganfod allan yn leoliadau syfrdanol ar draws y Parc.

Am ragor o wybodaeth am y Parc Cenedlaethol, gan gynnwys ei diwylliant, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, hanes a bywyd gwyllt, ewch i’r adran Y Parc Cenedlaethol.

Gwybodaeth am y Parc Cenedlaethol