I ysgolion ac addysgwyr

Mae ein Rhaglen Ysgolion wedi’i hatal ar hyn o bryd

Yn unol â Chanllawiau gweithredol i ysgolion a lleoliadau Llywodraeth Cymru sydd ar hyn o bryd yn cynghori yn erbyn Ymweliadau Addysgol, nid ydym yn gallu derbyn archebion.

Pan fydd canllawiau’r llywodraeth yn nodi, byddwn yn ailddechrau croesawu ymweliadau ysgolion â’r canolfannau yng Nghastell Henllys a Chastell Caeriw yn ogystal â Diwrnodau Darganfod gyda Pharcmyn i leoliadau syfrdanol ar draws y Parc Cenedlaethol.

Mae gwneud y gorau o leoliadau awyr agored ar neu’n agos at dir yr ysgol yn cynnig cyfleoedd gwych ar gyfer dysgu a lles wrth i’r disgyblion ddychwelyd i’r ysgol.

Mae adnoddau i gefnogi Dysgu Awyr Agored ar gael ar wefan Ysgolion Awyr Agored Sir Benfro.

Cysylltwch â ni

Am fwy o fanylion neu i drefnu’ch ymweliad e-bostiwch ein Parcmon Addysg Tom Bean neu ffoniwch 07976 945245.

Cysylltwch â ni

Am fwy o fanylion neu i drefnu'ch ymweliad e-bostiwch ein Parcmon Addysg Tom Bean neu ffoniwch 07976 945245.

Darganfyddwch fwy am ein sesiynau cyfredol

Gwybodaeth am y Parc Cenedlaethol