I ysgolion ac addysgwyr

Ein rhaglen ysgolion

Nod ein Rhaglen Ysgolion yw helpu athrawon a myfyrwyr i ddysgu mwy am y Parc Cenedlaethol, ei waith a’i flaenoriaethau ar gyfer y dyfodol, gan helpu eich ysgol ar ei thaith gyda’r Cwricwlwm i Gymru.

Blaenoriaethau’r Parc Cenedlaethol:

  • gwytnwch rhag newid yn yr hinsawdd
  • gwella bioamrywiaeth
  • cysylltu â natur
  • meithrin cymuned

Mae ein tîm profiadol a gwybodus yn gobeithio creu cysylltiadau tymor hir gyda’ch staff a’ch disgyblion ac ysbrydoli pawb i archwilio a gwarchod yr asedau naturiol ar garreg ein drws.

Cysylltwch â ni

Am fwy o fanylion neu i drefnu’ch ymweliad e-bostiwch ein Tîm Darganfod neu ffoniwch 01646 624800.

Cysylltwch â ni

Am fwy o fanylion neu i drefnu'ch ymweliad e-bostiwch ein Tîm Darganfod neu ffoniwch 01646 624800.

Darganfod mwy am ein rhaglen ysgolion