Ar Benrhyn Tyddewi, mae yna gyfoeth o lefydd i ymweld â nhw a gweithgareddau i’w gwneud.

Tra’ch bod chi yma. Rydyn ni am ei chi gael y mwyaf o’ch cyfnod yma ac rydyn ni am hyrwyddo taith gynaliadwy trwy:

Am ragor o wybodaeth ar gweithgareddau yn y Parc Cenedlaethol ewch i’r tudalen Pethau i’w gwneud.

Os ydych yn meddwl am gerdded ar ran gogledd-orllewinol Llwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro, gall Gwasanaethau Bws Arfordir Sir Benfro eich helpu chi i gael mynediad i’r Lwybr.

Gwiriwch yr amserlenni ar wefan Cyngor Sir Penfro.

Aerial photo of Caerfai Bay near St Davids, Pembrokeshire, Wales, UK

Darganfyddwch fwy am Oriel y Parc