Dogfennau yr Archwiliad

Cynllun Datblygu Lleol 2

Dogfennau a gohebiaeth a baratowyd a chyflwynwyd mewn perthynas â'r Archwiliad.

Exam01 Llythyr oddi wrth yr Arolygwr at yr Awdurdod 14 03 19
Exam02 Y Cynllun Datblygu Lleol (Newydd) – Adroddiad ar yr Ymgynghori ar y Strategaeth a Ffefrir, Y Cynllun Adnau a’r Newidiadau Ffocws, Mawrth 2019 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam03 Adendwm yn cynnwys y Sylwadau ar y Newidiadau Ffocws ac Ymateb yr Awdurdod (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam04 Adendwm Atodiad 1: Mynegai i’r Sylwadau ar y Newidiadau Ffocws yn llawn (trefn rhifyddol) (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam05 Goblygiadau Polisi Cynllunio Cymru 10 o ran Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2 (Fersiwn Saesneg Yn Unig) 
Exam06 Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2 Cynllun Datblygu Lleol Adnau â Newidiadau Ffocws a Newidiadau Posibl Polisi Cynllunio Cymru 10 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam07 Canllawiau Ar Gyfer Cyfranogwyr
Exam08 E-bost oddi wrth Mr Martyn at yr Arolygwr (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam09 Llythyr oddi wrth yr Arolygwr at Mr Martyn (Fersiwn Saesneg Yn Unig)n
Exam10 Llythyr Cyflwyno at Gynrychiolwyr, dyddiedig 04/04/1 9(Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam11 Agenda Cyfarfod Cyn-Gwrandawiad 07/05/19 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam12 Atodlen diwygiad Drafft Materion a Chwestiynau
Exam13 Ardaloedd yr Is-Farchnad Dai Fforddiadwy (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam14 Rhaglen y Gwrandawiad yn rhestru’r cyfranogwyr (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam15 Cofnodion y Cyfarfod Cyn-Gwrandawiad 07/05/19
Exam16 Agenda Sesiwn Gwrandawiad 1 Agenda diwygiad – Sesiwn Gwrandawiad 1 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam17 Agenda Sesiwn Gwrandawiad 2 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam18 Agenda Sesiwn Gwrandawiad 3 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam19 Agenda Sesiwn Gwrandawiad 4 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam20 Agenda Sesiwn Gwrandawiad 5 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam21 Agenda Sesiwn Gwrandawiad 6 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam22 Agenda Sesiwn Gwrandawiad 7 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam23 Agenda Sesiwn Gwrandawiad 8 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam24 Llythyr oddi wrth NAEG at yr Arolygwr Mehefin 2019 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam25 Datganiad Gwrandawiad – HS1 – 3778 NAEG (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam26 Llythyr oddi wrth yr Arolygwr at NAEG(Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam27 Datganiad Gwrandawiad HS1-1569 Welsh Government (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam28 Datganiad Gwrandawiad HS6-1569 Welsh Government(Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam29 Datganiad Gwrandawiad HS7-1569 Welsh Government (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam30 Llythyr oddi wrth NAEG at yr Arolygwr 13 06 19 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam31 Llythyr oddi wrth SR at NAEG 17 06 19 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam32 Datganiad Gwrandawiad HS2-3511 Tenby Civic Society (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam33 Datganiad Gwrandawiad HS1 PCNPA (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam34 Datganiad Gwrandawiad HS2 PCNPA (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam35 Datganiad Gwrandawiad HS1-2897 Marloes & St Brides CC (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam36 Datganiad Gwrandawiad HS3 PCNPA (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam37 Datganiad Gwrandawiad HS4 PCNPA(Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam38 Datganiad Gwrandawiad HS1-4217 Fry (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam39 Datganiad Gwrandawiad HS5-PCNPA (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam40 Datganiad Gwrandawiad HS5_1092 Bourne Leisure (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam41 Datganiad Gwrandawiad HS6_7_8_4464 Meyrick (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam42 Datganiad Gwrandawiad HS6_8_4465 Evans (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam43 Datganiad Gwrandawiad HS8_4623 Robinson (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam44 Datganiad Gwrandawiad HS6_4579 Sharp (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam45 Datganiad Gwrandawiad HS6_2708 Pembrokeshire CC (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam46 Datganiad Gwrandawiad HS6_PCNPA (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam47 Datganiad Gwrandawiad HS8_PCNPA (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam48 Datganiad Gwrandawiad HS6_8_3182 Gammon (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam49 Datganiad Gwrandawiad HS1_3778 NAEG further submission (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam50 Datganiad Gwrandawiad HS7_PCNPA (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam51 Cynllun Datblygu Lleol (Newydd) – Strategaeth a Ffefrir ac Adroddiad ar yr Ymgynghori ar y Cynllun Adnau, Mawrth 2019 (Diweddariad ar gyfer PPW10 25/06/19) (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam52 Cynllun Datblygu Lleol (Newydd) – Y Sylwadau ar y Cynllun Adnau ac Ymateb yr Awdurdod (Diweddariad ar gyfer PPW10 25/06/19) (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam53 Datganiad Gwrandawiad HS8-4661 Pattenden (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam54 Datganiad Gwrandawiad HS6-4641 Wigley Jones (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam55 Datganiad Gwrandawiad HS6-3468 CPRW (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam56 Datganiad Gwrandawiad HS8_3569 Jones (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam57 Gohebiaeth rhwng APCAP a Chyfoeth Naturiol Cymru ynglŷn â’r Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam58 Dogfennau ychwanegol ynglŷn â’r Amod Prif Breswylfa y cyfeirir ato gan 3778 NAEG (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam59 Llythyr oddi wrth y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynglŷn â Thai Fforddiadwy 080719
Exam60 Pwyntiau Gweithredu ar gyfer Sesiwn Gwrandawiad 1 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam61 Pwyntiau Gweithredu ar gyfer Sesiwn Gwrandawiad 2 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam62 Pwyntiau Gweithredu ar gyfer Sesiwn Gwrandawiad 3 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam63 Pwyntiau Gweithredu ar gyfer Sesiwn Gwrandawiad 4 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam64 Pwyntiau Gweithredu ar gyfer Sesiwn Gwrandawiad 5 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam65 Ymateb Marloes a Sain Ffraid i Bwynt Gweithredu HS4_AP2 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam66 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS5/AP4 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam67 Datganiad Agoriadol gan APCAP ((Fersiwn(Fersiwn Saesneg Yn Unig) )
Exam68 Pwyntiau Gweithredu ar gyfer Sesiwn Gwrandawiad 6 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam69 Pwyntiau Gweithredu ar gyfer Sesiwn Gwrandawiad 7 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam70 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS1/AP11 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam71 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS2/AP2 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam72 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS1/AP3 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam73 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS1/AP4 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam74 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS1/AP7 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam75 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS1/AP9 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam76 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS1/AP12 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam77 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS2/AP9 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam78 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS2/AP3 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam79 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS3/AP3 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam80 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS5/AP5 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam81 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS5/AP8 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam82 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS7/AP6 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam83 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS7/AP9 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam84 Marloes and St Brides CC response to Action Point HS7/AP13 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam85 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS1/AP5 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam86 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS2/AP4 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam87 Agenda Drafft ar gyfer Sesiwn Gwrandawiad 9 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam88 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS2/AP1 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam89 Updated Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS2/AP8 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam90 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS3/AP1 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam91 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS3/AP2 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam92 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS5/AP3 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam93 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS7/AP8 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam94 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS2/AP5 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam95 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS4/AP5 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam96 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS4/AP6 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam97 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS5/AP7 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam98 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS5/AP9 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam99 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS1/AP13 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam100 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS4/AP1 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam101 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS4/AP3 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam102 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS7/AP5 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam103 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS7/AP11 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam104 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS1/AP8 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam105 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS2/AP6 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam106 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS5/AP10 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam107 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS6/AP8 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam108 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS7/AP3 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam109 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS7/AP10 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam110 Agenda Sesiwn Gwrandawiad 9 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam111 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS1/AP10 (Fersiwn Saesneg Yn Unig) Nodir sylwadau’r APC a bydd y cyflwyniad yn cael ei drafod ymhellach yn Sesiwn y Gwrandawiad ar y 1af o Hydref.
Exam112 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS2/AP7 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam113 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS5/AP1 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam114 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS5/AP2 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam115 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS5/AP6 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam116 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS6/AP9 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam117 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS7/AP1 (Fersiwn Saesneg Yn Unig) Nodir sylwadau’r APC a bydd y cyflwyniad yn cael ei drafod ymhellach yn Sesiwn y Gwrandawiad ar y 1af o Hydref.
Exam118 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS4/AP4 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam119 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS7/AP4 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam120 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS7/AP7 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam121 Datganiad Gwrandawiad HS9 PCNPA (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam122 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS1/AP6
Exam123 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS6/AP3
Exam124 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS7/AP12
Exam125 Datganiad Gwrandawiad HS9_3778 NAEG (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam126 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS6/AP6 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam127 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS6/AP1 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam128 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS6/AP4 Diweddarwyd yn dilyn Sesiwn Gwrandawiad 9 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam129 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS7/AP2 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam130 Datganiad Llafar i Sesiwn Gwrandawiad 9 3778 NAEG (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam131 Pwyntiau Gweithredu ar gyfer Sesiwn Gwrandawiad 9 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam132 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS9/AP3 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam133 Revised Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS9/AP5 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam134 Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS9/AP2 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam135 Llythyr oddi wrth yr Arolygydd at yr APC 19 12 19 ynglŷn ag atal yr Archwiliad CDLl (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam136 Amserlen o’r Holl Newidiadau i Faterion sy’n Codi
Exam137 Atodiad Arfarniad o Gynaliadwyedd (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam138 Atodiad Rheoliadau Cynefinoedd (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam139 Atodiad Asesiad o’r Effaith ar Gydraddaoldeb (Fersiwn Saesneg Yn Unig)
Exam140 Adroddiad Ymgynghori yn crynhoi’r holl sylwadau a dderbyniwyd ar y ddogfen ac ymateb yr Awdurdod
Exam141 Atodiad yn cynnwys Sylwadau ar y Newidiadau Materion sy’n Codi ac Ymateb yr Awdurdod
Exam142 Mynegai Sylwadau ar y Newidiadau Materion sy’n Codi yn llawn (trefn rifol)
Exam143 Llythyr Eglurhaol i Adroddiad yr Arolygydd
Exam144 Adroddiad yr Arolygydd ar Gynllun Datblygu Lleol Newydd Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Exam145 Atodiad Adroddiad yr Arolygydd – Rhestr o Newidiadau Materion sy’n Codi (NMCau)

Mwy am Gynllun Datblygu 2