Polisïau a Chanllawiau Cenedlaethol

Cynllun Datblygu Lleol 2

Polisïau a Chanllawiau Cenedlaethol ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol 2.

NAT01 Polisi Cynllunio Cymru Rhifyn 9 (2016) Fersiwn Saesneg Yn Unig
NAT02 Polisi Cynllunio Cymru Rhifyn 10 (2018) Fersiwn Saesneg Yn Unig

Nodyn Cyngor Technegol
NAT03 Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 1: Cyd-Astudiaethau Argaeledd Tir Ar Gyfer Tai (2015)
NAT04 Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 2: Cynllunio A Thai Fforddiadwy (2006)
NAT05 Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 3: Parthau Cynllunio Syml (1996)
NAT06 Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 4: Datblygiad Manwerthol A Masnachol (2016)
NAT07 Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 5, Cynllunio A Chadwraeth Natur (2009)
NAT08 Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 6 – Cynllunio Ar Gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy (2010)
NAT09 Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 7: Rheoli Hysbysebion Awyr Agored (1996)
NAT10 Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 8: Ynni Adnewyddadwy (2005)
NAT11 Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 10: Gorchmynion Cadw Coed (1997)
NAT12 Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 11: Sŵn (1997)
NAT13 Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 12: Dylunio (2016)
NAT14 Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 13: Twristiaeth (1997)
NAT15 Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 14: Cynllunio’r Arfordir (1998)
NAT16 Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 15: Datblygu A Pherygl Llifogydd (2004)
NAT17 Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 16: Chwaraeon, Hamdden A Mannau Agored (2009)
NAT18 Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 18: Trafnidiaeth (2007)
NAT19 Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 19: Telathrebu (2002)
NAT20 Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 20: Cynllunio a’r Gymraeg (2017)
NAT21 Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 21: Gwastraff (2014)
NAT22 Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 23: Datblygu Economaidd (2014)
NAT23 Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 24: Yr Amgylchedd Hanesyddol (2017)
NAT24 Nodyn Cyngor Technegol Mwynau (Cymru) 1: Agregiadau (Mawrth 2004)
NAT25 Nodyn cyngor technegol mwynau (MTAN) Cymru 2: Glo (2009)
NAT26 Pobl, Lleoedd, Dyfodol: Diweddariad o Gynllun Gofodol Cymru (LlCC 2008) Fersiwn Saesneg Yn Unig
NAT27 Blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol a Pharciau Cenedlaethol 2018 (gwerthfawr a chydnerth)

Mwy am Gynllun Datblygu 2