Gwirfoddoli

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn awyddus i annog pobl i gymryd rhan mewn sawl agwedd ar ei waith, ac mae nifer o resymau pam fod pobl yn penderfynu gwirfoddoli.

Mae rhai yn gwirfoddoli i gadw’n heini ac yn brysur, rhai i ddysgu a datblygu sgiliau newydd a rhai i roi rhywbeth yn ôl i’r Parc Cenedlaethol ac i’w cymunedau lleol.

Mae pobl eraill yn gwirfoddoli i wella eu hiechyd neu i fynd allan a chyfarfod pobl newydd a bod yn aelod o dîm.

Beth bynnag fo rhesymau pobl dros wirfoddoli yn y Parc Cenedlaethol, maen nhw’n credu ei fod yn hwyl, yn heriol ac yn werthfawr.

Rolau Gwirfoddoli Cyfyngedig ar gael

Ar hyn o bryd dim ond ar gyfer y rolau canlynol gallwn ni dderbyn rhagor o wirfoddolwyr newydd:

  • Gwirio’r cadeiriau olwyn traeth ac offer symudedd arall
  • Helpu yn yr oriel a / neu adrodd straeon yn Oriel y Parc
  • Cynnal a chadw’r ardd perlysiau ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys

Os hoffech chi wybod mwy am y rolau uchod, llenwch y ffurflen ymholiad.

Cofrestrwch eich diddordeb

  • I gofrestru eich diddordeb mewn gwirfoddoli cliciwch yma

Cysylltwch â Ni