Profiadau a Lleoliadau Gwaith

Profiad Gwaith

Rydyn ni’n mwynhau gweithio gydag ysgolion lleol i ddarparu cyfleoedd profiad gwaith … ond mae profiad gwaith gyda phobl fel y Parcmyn yn boblogaidd iawn ac nid yw’n bosib dweud ‘iawn’ bob tro.

I’n helpu i ymateb i’ch cais, rhowch yr holl fanylion sydd eu hangen arnom trwy ddefnyddio’r ffurflen isod. Mae angen i chi ddweud wrthym pa ran o Sir Benfro sydd o fewn y Parc y gallwch chi ei chyrraedd bob dydd gyda’ch cludiant/trefniadau eich hun.

Fe allwch e-bostio’r Ffurflen Gais Profiad Gwaith i ni neu bostio’r ffurflen i’r cyferiad isod.

Lleoliadau Gwaith

Rydyn ni’n cael dysenni o geisiadau bob blwyddyn gan fyfyrwyr o’r Deyrnas Unedig ac ar draws y byd, sy’n chwilio am leoliadau gwaith i gefnogi cyrsiau coleg. Rydyn ni’n ceisio helpu, ond allwn ni ddim derbyn pob cais. Sylwer yn arbennig, nad ydyn ni’n gallu darparu cludiant na llety yn yr ardal ac nad ydyn ni’n gallu cynnig lleoliadau â thâl.

I’n helpu i ymateb i’ch cais, a wnewch chi roi’r manylion sydd eu hangen arnom trwy ddefnyddio’r ffurflen isod ac anfon CV.

Fe allwch e-bostio’r Ffurflen Gais Lleoliadau Myfyrwyr i ni neu bostio’r ffurflen i’r cyferiad isod.

 

Cyfeiriad E-bost

personnel@pembrokeshirecoast.org.uk

Cyfeiriad Post

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Parc Llanion
Doc Penfro
Sir Benfro, SA72 6DY.

Parciau Cenedlaethol Eraill

Am fwy o wybodaeth ynghylch Parciau Cenedlaethol eraill y DU, gan gynnwys swyddi gwag, rhowch glic ar www.nationalparks.gov.uk.