Golygfannau Mynediad Hwylus

Mynediad i Bawb

Gellir cyrraedd y golygfannau canlynol mewn car ac mae yna ardal barcio neu le tynnu-i-mewn. Dangosir y lleoliadau ar y map isod ac maen nhw hefyd yn cael eu rhoi fel cyfeirnodau grid Arolwg Ordnans (gweler Traethau Mynediad Hwylus).

A map of accessible viewpoints in Pembrokeshire Coast National Park

1 Llanrhath (SN170072 ac SN162070)
2 Wiseman’s Bridge (SN146061)
3 Harbwr Saundersfoot (SN137048)
4 Man tynnu-i-mewn Maenorbˆyr Dak (SS059976)
5 Gwersyll Maenorbˆyr (SN084977)
6 Broad Haven South (SR976938)
7 Freshwater West (SR885998)
8 Bae Gorllewin Angle (SM854033)
9 Bae Angle, hen derfynfa olew (SM897021)
10 Hobbs Point (SM966042)
11 Pont Cleddau (SM975047)
12 Burton (SM974053)
13 Cei Lawrenny (SN011061)
14 Fferi Picton (SN010122)
15 Aberdaugleddau (SM009121)
16 Sandy Haven (SM855075)
17 The Gann, Dale (SM808067)
18 West Dale Bay (SM799060)
19 Maes Parcio Martin’s Haven (SM761089)
20 San Ffraid (SM801109)
21 Strawberry Hill, Little Haven (SM851123)
22 Maes Parcio Maidenhall (SM857201)
23 Traeth Niwgwl (SM853211 ac SM851216)
24 Caerfai (SM760243)
25 Y Porth Mawr (SM734272)
26 Abereiddi (SM796310)
27 Porthgain (SM814326)
28 Pwllderi, man eistedd (SM894385)
29 Garn Fawr (SM898389)
30 Pen-caer (SM895414)
31 Wdig, Harbour Heights (SM949391)
32 Maes Parcio Wdig Parrog (SM997380)
33 Caer Abergwaun (SM962375)
34 Ceibwr (SN106458)
35 Waun Mawn (SN086345)
36 Bwlch Gwynt (SN 075322)