Ymgynghoriadau Cyhoeddus

Dweud Eich Dweud

Eich Parc chi yw Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Felly, yma yn Awdurdod y Parc Cenedlaethol, gofynnwn yn aml am eich sylwadau ar y gwaith yr ydym yn ei wneud i helpu sicrhau bod eich Parc chi yn parhau i fod yn lle arbennig y gall pawb ei fwynhau.

Mae eich barn yn helpu llunio siâp ein polisïau a’n canllawiau ar gyfer y dyfodol, ar bopeth o dai i fynediad at Lwybr Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro.

Os hoffech gael y cyfle i ddylanwadu ar y gwaith rydym yn ei wneud, edrychwch ar yr hyn y mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ymgynghori arno ar hyn o bryd trwy glicio ar y dolenni ar y dde ac isod.

Ymgynghoriadau Awdurdod y Parc

Tocynnau Tymor ar gyfer Meysydd Parcio

 

Canllawiau Cynllunio Atodol ar gyfer Ymgynghori

Mae dwy ddogfen Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) wedi’u cyhoeddi ar gyfer ymgynghoriad:

  • Morluniau (ar y cyd â Chyngor Sir Penfro)
  • Coed a Choetir (Parc Cenedlaethol yn unig)

Bydd y cyfnod ymgynghori’n para tan 4.30pm ar 26 Mai 2023. Rhaid i bob sylw fod yn ysgrifenedig a bydd pob sylw yn cael ei wneud yn gyhoeddus.

Cliciwch i weld y Canllaw Cynllunio Atodol ar gyfer Ymgynghori.

Ffyrdd arall i gymryd rhan