Ymgynghoriadau Cyhoeddus

Dweud Eich Dweud

Eich Parc chi yw Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Felly, yma yn Awdurdod y Parc Cenedlaethol, gofynnwn yn aml am eich sylwadau ar y gwaith yr ydym yn ei wneud i helpu sicrhau bod eich Parc chi yn parhau i fod yn lle arbennig y gall pawb ei fwynhau.

Mae eich barn yn helpu llunio siâp ein polisïau a’n canllawiau ar gyfer y dyfodol, ar bopeth o dai i fynediad at Lwybr Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro.

If you’d like the chance to influence the work that we do then please have a look at what the Pembrokeshire Coast National Park Authority is currently consulting on by clicking the links to the right and below.

Pembrokeshire Coast National Park logo

Ymgynghoriadau Cyfredol

Ein Gweledigaeth: Parc Cenedlaethol lle mae natur, diwylliant a chymunedau yn ffynnu

Cyfle i ddweud eich dweud am Weledigaeth newydd ar gyfer y Parc Cenedlaethol

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn eich gwahodd i rannu eich barn ar ba fath o Barc Cenedlaethol rydych chi’n dymuno ei weld yn y dyfodol.

Fel llawer o sefydliadau eraill, mae’r Awdurdod wedi cael blwyddyn heriol yn delio ag effaith pandemig y Coronafeirws ac yn ymateb iddo. Rydyn ni eisiau sicrhau ein bod yn gweithredu’n effeithiol ac yn effeithlon, gan adeiladu’n ôl yn well wrth i ni symud ymlaen o’r pandemig, gan gyflawni ein cyfrifoldebau cyfreithiol a pholisi a mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd. Mae angen i ni hefyd sicrhau ein bod yn barod i ddelio â heriau ariannol a thechnolegol yn y dyfodol.

O ganlyniad, rydyn ni’n adolygu ein blaenoriaethau ar gyfer y dyfodol ac yn ymgynghori mor eang â phosibl ar weledigaeth newydd arfaethedig a set o flaenoriaethau i lywio’r broses adolygu hon.

Rydyn ni’n gofyn am eich barn ar y gwaith rydyn ni’n ei wneud er mwyn sicrhau bod pawb yn gallu mwynhau’r Parc nawr ac yn y dyfodol. Rydyn ni am ymgysylltu â chymaint o bobl â phosibl o amrywiaeth o gefndiroedd i ddarganfod beth yw barn pobl ynglŷn â’r agweddau pwysicaf ar waith Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

Rydyn ni am glywed gan bobl leol, busnesau ac ymwelwyr â’r ardal i gael darlun clir o beth yw eich blaenoriaethau ar gyfer yr Awdurdod a beth yw eich gweledigaeth ar gyfer y Parc Cenedlaethol.

Dyma’ch cyfle i ddweud eich dweud, felly ewch i arolwg Gweledigaeth y Parc Cenedlaethol.