Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yw’r porth i Dyddewi, dinas leiaf Prydain sydd wedi ei lleoli yn unig Barc Cenedlaethol gwirioneddol arfordirol y DU. Rydych chi’n sefyll mewn adeilad ‘gwyrdd’ sydd wedi ennill gwobrau.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro sy’n berchen ar Oriel y Parc, a dyma gartref Amgueddfa Cymru yn Sir Benfro.

Mae Oriel y Parc yn aelod o’r Cynllun Casglu, gwasanaeth credyd di-log* yw’r Cynllun Casglu i’ch helpu chi i brynu celf a chrefft gyfoes yng Nghymru. *Cyfradd Ganrannol Flynyddol cynrychioladol o 0%.

Yma, yn Oriel y Parc fe welwch chi:

  • Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol gyda’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i archwilio Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.
  • Oriel o’r radd flaenaf sy’n arddangos gwaith celf ac arteffactau o gasgliad Amgueddfa Cymru.
  • Gwaith gan yr artist enwog o’r 20fed ganrif, Graham Sutherland, yr oedd tirweddau Sir Benfro wedi cael dylanwad dwys arno.
  • Ystafell Ddarganfod, sy’n cynnig amgylchedd sy’n hwyl i blant gael dysgu am y dirwedd a’r diwylliant lleol.
  • Tŵr Artist Preswyl
  • Siop sy’n gwerthu llyfrau, cardiau post, printiau a chrefftau lleol.
  • Caffi yn gweini brecwast, cinio, diodydd poeth a chacennau.
  • Maes parcio sy’n cynnwys safle i ailwefru eu cerbydau trydan.
Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre, St Davids

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

* gwybodaeth ofynnol