Oriel Amgueddfa Cymru

Arddangosfeydd newidiol sy’n gynnwys celf a hynafiaethau o'r casgliad cenedlaethol

Mae'r brif oriel yn arddangos dehongliadau artistiaid o'r tirwedd, gan gynnwys celf a hynafiaethau o'r casgliad cenedlaethol. Bydd yr oriel yn ailagor ym mis Ionawr 2021. Mae mynediad am ddim ac mae'r adeilad yn gwbl hygyrch.

Mae’r oriel yn Oriel y Parc yn gydweithrediad unigryw rhwng Amgueddfa Cymru ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, mae’r gwasanaethau ar gyfer ymwelwyr yn ymuno arddangosfeydd o’r casgliadau cenedlaethol i ddathlu’r dirwedd.

Gan ddefnyddio gwrthrychau o gasgliadau celf, hanes naturiol a diwydiant Amgueddfa Genedlaethol Cymru, mae ymwelwyr yn gallu gweld rhaglen o arddangosfeydd gwahanol.

Arddangsfa Gyfredol

Mwydod: Y Da, y Drwg a’r Hyll

Bydd yr oriel yn ailagor ym mis Ionawr 2021

Bydd arddangosfa newydd yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn rhoi cyfle i chi ddarganfod mwydod o bob siâp a maint, o’r mwydyn cyffredin i’r blodyn llysnafedd bwyta esgyrn cwbl anghyffredin.

Bydd arddangosfa Mwydod: Y Da, y Drwg a’r Hyll yn cynnig cyfle i ddarganfod yr amrywiaeth aruthrol o fwydod o gasgliadau Amgueddfa Cymru.

Gyda chefnogaeth y rhai sy’n chwarae’r People’s Postcode Lottery, mae’r arddangosfa yn gwahodd ymwelwyr i gerdded y tu mewn i’r ‘Mwydy’ anhygoel i weld bywyd o safbwynt mwydyn. Treiddiwch i lawr i archwilio cynefin y mwydyn a gweld pa anifeiliaid sy’n cyd-fyw ag ef.

Yn ogystal â chynnig cyfle i ganfod gwybodaeth am fwydod o bob rhan o’r byd, bydd yr arddangosfa hefyd yn cynnwys rhywogaethau sy’n byw yn agosach i gartref, fel y mwydyn lagŵn tentaclog. Dim ond mewn dau le y mae hwn wedi’i gofnodi yng Nghymru, ac mae’r ddau le hynny yn Sir Benfro.

Bydd arddangosfa Mwydod: Y Da, y Drwg a’r Hyll ar agor bob dydd o 10am tan 3pm. Mae mynediad am ddim, diolch i gefnogaeth Llywodraeth Cymru.

Amgueddfa Cymru National Museum Wales logo

Wriggle exhibition at Oriel y Parc, St Davids

Er mwyn cadw ein staff, ymwelwyr a’r gymuned yn ddiogel, rydym wedi gwneud rhai newidiadau bach i’n Prif Oriel. Rhaid i bawb lanweithio eu dwylo wrth fynd i mewn ac allanfa i’r oriel ac mae’n orfodol gwisgo gorchudd wyneb yn ein holl fannau cyhoeddus dan do. Rydym wedi cyfyngu ar nifer yr ymwelwyr i sicrhau y gellir cadw at fesurau pellhau cymdeithasol.