Oriel Amgueddfa Cymru

Arddangosfeydd newidiol sy’n gynnwys celf a hynafiaethau o'r casgliad cenedlaethol

Mae'r brif oriel yn arddangos dehongliadau artistiaid o'r tirwedd, gan gynnwys celf a hynafiaethau o'r casgliad cenedlaethol. Mae mynediad am ddim ac mae'r adeilad yn gwbl hygyrch.

Mae’r oriel yn Oriel y Parc yn gydweithrediad unigryw rhwng Amgueddfa Cymru ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, mae’r gwasanaethau ar gyfer ymwelwyr yn ymuno arddangosfeydd o’r casgliadau cenedlaethol i ddathlu’r dirwedd.

Gan ddefnyddio gwrthrychau o gasgliadau celf, hanes naturiol a diwydiant Amgueddfa Genedlaethol Cymru, mae ymwelwyr yn gallu gweld rhaglen o arddangosfeydd gwahanol.

Arddangsfa Gyfredol

Mwydod: Y Da, y Drwg a’r Hyll

Mae’r oriel ar agor bob dydd rhwng 10am a 2:45pm tan 6 Mehefin 2021

Bydd arddangosfa newydd yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn rhoi cyfle i chi ddarganfod mwydod o bob siâp a maint, o’r mwydyn cyffredin i’r blodyn llysnafedd bwyta esgyrn cwbl anghyffredin.

Bydd arddangosfa Mwydod: Y Da, y Drwg a’r Hyll yn cynnig cyfle i ddarganfod yr amrywiaeth aruthrol o fwydod o gasgliadau Amgueddfa Cymru.

Gyda chefnogaeth y rhai sy’n chwarae’r People’s Postcode Lottery, mae’r arddangosfa yn gwahodd ymwelwyr i gerdded y tu mewn i’r ‘Mwydy’ anhygoel i weld bywyd o safbwynt mwydyn. Treiddiwch i lawr i archwilio cynefin y mwydyn a gweld pa anifeiliaid sy’n cyd-fyw ag ef.

Yn ogystal â chynnig cyfle i ganfod gwybodaeth am fwydod o bob rhan o’r byd, bydd yr arddangosfa hefyd yn cynnwys rhywogaethau sy’n byw yn agosach i gartref, fel y mwydyn lagŵn tentaclog. Dim ond mewn dau le y mae hwn wedi’i gofnodi yng Nghymru, ac mae’r ddau le hynny yn Sir Benfro.

 

Amgueddfa Cymru National Museum Wales logo

Wriggle exhibition at Oriel y Parc, St Davids