Polisi Cwcis

Sut a pham rydyn ni'n defnyddio cwcis ar ein tudalennau gwe

Mae’r Polisi Cwcis hwn yn egluro beth yw cwcis a sut rydym yn eu defnyddio a’r mathau o gwcis rydym yn eu defnyddio hy yr wybodaeth rydym yn ei chasglu wrth ddefnyddio cwcis a sut mae’r wybodaeth honno’n cael ei defnyddio a sut mae rheoli’r dewisiadau cwcis.

I gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio, yn storio ac yn cadw eich data personol yn ddiogel, edrychwch ar ein Polisi Preifatrwydd.

Gallwch newid neu dynnu eich caniatâd yn ôl o’r Datganiad Cwcis ar ein gwefan unrhyw adeg bryd.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am bwy ydym ni, sut mae cysylltu â ni a sut rydym yn prosesu data personol yn ein Polisi Preifatrwydd.

Mae eich caniatâd yn berthnasol i’r parthau canlynol: https://www.arfordirpenfro.cymru

[user_consent_state]

 

Beth yw cwcis?

Ffeiliau testun bychan yw cwcis sy’n cael eu defnyddio i gadw darnau bach o wybodaeth. Mae’r cwcis yn cael eu cadw ar eich dyfais pan fyddwch yn llwytho’r wefan ar eich porwr. Mae’r cwcis hyn yn ein helpu ni i wneud yn siŵr bod y wefan yn gweithio’n iawn, gwneud y wefan yn fwy diogel, darparu profiad gwell i’r defnyddiwr, a deall sut mae’r wefan yn perfformio a dadansoddi beth sy’n gweithio a pha rannau sydd angen eu gwella.

 

Sut rydym yn defnyddio cwcis?

Yn yr un modd â’r rhan fwyaf o wasanaethau ar-lein, mae ein gwefan yn defnyddio cwcis parti cyntaf a chwcis trydydd parti ar gyfer nifer o ddibenion. Mae’r cwcis parti cyntaf yn angenrheidiol gan fwyaf er mwyn i’r wefan weithio’n gywir, a dydyn nhw ddim yn casglu data a fydd golygu bod modd eich adnabod yn bersonol.

Mae’r cwcis trydydd parti a ddefnyddir ar ein gwefannau’n cael eu defnyddio’n bennaf er mwyn deall sut mae’r wefan yn perfformio, sut rydych chi’n rhyngweithio â’n gwefan, cadw ein gwasanaethau’n ddiogel, darparu hysbysebion sy’n berthnasol i chi, ac at ei gilydd yn darparu profiad gwell i chi fel defnyddiwr a helpu i gyflymu eich rhyngweithio â’n gwefan yn y dyfodol.

 

Pa fathau o gwcis rydyn ni’n eu defnyddio?

Mae’r cwcis sy’n cael eu defnyddio ar ein gwefan yn cael eu grwpio yn ôl y categorïau canlynol.

[cookie_category]

Mae’r rhestr isod yn nodi’r cwcis a ddefnyddir ar ein gwefan.

[cookie_audit_category columns=”cookie,description”]

 

Sut mae rheoli fy newisiadau cwcis??

Gallwch chi reoli eich dewisiadau cwcis drwy glicio’r botwm “Gosodiadau cwcis” a galluogi neu analluogi’r categorïau cwcis ar y ffenestr naid yn ôl eich dewisiadau.

Gallwch chi newid eich dewisiadau cwcis unrhyw bryd drwy glicio ar yr eicon ‘Rheoli Cwcis’. Gallwch wedyn addasu’r llithryddion sydd ar gael i ‘Galluogi’ neu ‘Analluogi’, yna clicio ‘Cadw a Derbyn’. Efallai y bydd angen i chi adnewyddu eich tudalen er mwyn i’ch gosodiadau ddod i rym.

Fel arall, gallwch reoli’r rhan fwyaf o gwcis drwy osodiadau porwr y rhan fwyaf o borwyr gwe. I gael rhagor o wybodaeth am gwcis, gan gynnwys sut mae gweld pa gwcis sydd wedi cael eu gosod, ewch i www.aboutcookies.org neu www.allaboutcookies.org.

Dysgwch sut mae rheoli cwcis ar borwyr poblogaidd:

I ddod o hyd i wybodaeth sy’n ymwneud â phorwyr eraill, ewch i wefan datblygwr y porwr.

I optio allan o gael eich olrhain gan Google Analytics ar bob gwefan, ewch i http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.