Polisi Cwcis

Sut a pham rydyn ni'n defnyddio cwcis ar ein tudalennau gwe

Mae’r Polisi Cwcis hwn yn egluro beth yw cwcis a sut rydym yn eu defnyddio a’r mathau o gwcis rydym yn eu defnyddio hy yr wybodaeth rydym yn ei chasglu wrth ddefnyddio cwcis a sut mae’r wybodaeth honno’n cael ei defnyddio a sut mae rheoli’r dewisiadau cwcis.

I gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio, yn storio ac yn cadw eich data personol yn ddiogel, edrychwch ar ein Polisi Preifatrwydd.

Gallwch newid neu dynnu eich caniatâd yn ôl o’r Datganiad Cwcis ar ein gwefan unrhyw adeg bryd.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am bwy ydym ni, sut mae cysylltu â ni a sut rydym yn prosesu data personol yn ein Polisi Preifatrwydd.

Mae eich caniatâd yn berthnasol i’r parthau canlynol: https://www.arfordirpenfro.cymru

 

Beth yw cwcis?

Ffeiliau testun bychan yw cwcis sy’n cael eu defnyddio i gadw darnau bach o wybodaeth. Mae’r cwcis yn cael eu cadw ar eich dyfais pan fyddwch yn llwytho’r wefan ar eich porwr. Mae’r cwcis hyn yn ein helpu ni i wneud yn siŵr bod y wefan yn gweithio’n iawn, gwneud y wefan yn fwy diogel, darparu profiad gwell i’r defnyddiwr, a deall sut mae’r wefan yn perfformio a dadansoddi beth sy’n gweithio a pha rannau sydd angen eu gwella.

 

Sut rydym yn defnyddio cwcis?

Yn yr un modd â’r rhan fwyaf o wasanaethau ar-lein, mae ein gwefan yn defnyddio cwcis parti cyntaf a chwcis trydydd parti ar gyfer nifer o ddibenion. Mae’r cwcis parti cyntaf yn angenrheidiol gan fwyaf er mwyn i’r wefan weithio’n gywir, a dydyn nhw ddim yn casglu data a fydd golygu bod modd eich adnabod yn bersonol.

Mae’r cwcis trydydd parti a ddefnyddir ar ein gwefannau’n cael eu defnyddio’n bennaf er mwyn deall sut mae’r wefan yn perfformio, sut rydych chi’n rhyngweithio â’n gwefan, cadw ein gwasanaethau’n ddiogel, darparu hysbysebion sy’n berthnasol i chi, ac at ei gilydd yn darparu profiad gwell i chi fel defnyddiwr a helpu i gyflymu eich rhyngweithio â’n gwefan yn y dyfodol.

 

Pa fathau o gwcis rydyn ni’n eu defnyddio?

Mae’r cwcis sy’n cael eu defnyddio ar ein gwefan yn cael eu grwpio yn ôl y categorïau canlynol.

Mae’r rhestr isod yn nodi’r cwcis a ddefnyddir ar ein gwefan.

CwciDisgrifiad
Perfformiad
YSCMae’r cwci hwn yn cael ei osod gan Youtube ac mae’n cael ei ddefnyddio i olrhain faint sy’n gwylio fideos sydd wedi’u plannu.
Angenrheidiol
__atuvsMae’r cwci hwn yn cael ei osod gan Addthis i wneud yn siŵr eich bod yn gweld y cyfrif diweddaraf os ydych chi’n rhannu tudalen ac yn dychwelyd ati cyn i’n storfa cyfrif rhannu gael ei diweddaru.
__atuvcMae’r cwci hwn yn cael ei osod gan Addthis i wneud yn siŵr eich bod yn gweld y cyfrif diweddaraf os ydych chi’n rhannu tudalen ac yn dychwelyd ati cyn i’n storfa cyfrif rhannu gael ei diweddaru.
Dadansoddeg
_gidMae’r cwci hwn yn cael ei osod gan Google Analytics. Mae’r cwci yn cael ei ddefnyddio i storio gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio gwefan ac mae’n helpu i greu adroddiad dadansoddi sy’n dangos sut mae hwyl mae’r safle yn ei chael arni. Mae’r data sy’n cael ei gasglu yn cynnwys nifer yr ymwelwyr, y ffynhonnell y daethant ohoni, a’r tudalennau yr edrychwyd arnyn nhw a hynny ar ffurf ddienw.
_gaMae’r cwci hwn yn cael ei osod gan Google Analytics. Mae’r cwci yn cael ei ddefnyddio i gyfrifo data ymwelwyr, sesiynau, ymgyrchoedd a chadw golwg ar ddefnydd y safle ar gyfer adroddiad dadansoddi’r safle. Mae’r cwcis yn storio gwybodaeth yn ddienw ac yn neilltuo rhif sy’n cael ei gynhyrchu ar hap i adnabod ymwelwyr unigryw.
uvcMae’r cwci yn cael ei osod gan addthis.com i bennu’r defnydd o wasanaeth Addthis.com.
xtcMae’n cofrestru’r defnyddwyr sy’n rhannu cynnwys drwy gyfryngau cymdeithasol.
_gat_gtagMae’r cwci hwn hefyd yn rhan o Google Analytics ac mae’n cael ei ddefnyddio i gyfyngu ar geisiadau (cyfradd ceisiadau sbardun).
Hysbysebion
IDEMae’n cael ei ddefnyddio gan Google DoubleClick ac mae’n storio gwybodaeth am sut mae’r defnyddiwr yn defnyddio’r wefan ac unrhyw hysbyseb arall cyn mynd i’r wefan. Mae’n cael ei ddefnyddio i gyflwyno hysbysebion i ddefnyddwyr sy’n berthnasol iddyn nhw yn unol â phroffil y defnyddiwr.
test_cookieMae’r cwci hwn yn cael ei osod gan doubleclick.net. Pwrpas y cwci yw penderfynu a yw porwr y defnyddiwr yn gallu delio â chwcis ai peidio.
VISITOR_INFO1_LIVEMae’r cwci hwn yn cael ei osod gan Youtube. Mae’n cael ei ddefnyddio i olrhain gwybodaeth y fideos YouTube sydd wedi’u plannu ar wefan.
locMae’r cwci hwn yn cael ei osod gan Addthis. Cwci geoleoliad yw hwn i ddeall lle mae’r defnyddwyr sy’n rhannu’r wybodaeth.
Swyddogaethol
_GRECAPTCHAMae’r cwci hwn yn cael ei osod gan Google. Yn ogystal â rhai cwcis safonol ar Google, mae reCAPTCHA yn gosod cwci angenrheidiol (_GRECAPTCHA) pan gaiff ei weithredu er mwyn darparu ei ddadansoddiad risg.
cookielawinfo-checkbox-advertisementMae'r cwci yn cael ei osod gan ganiatâd cwcis GDPR i gofnodi caniatâd y defnyddiwr yn y categori “Hysbysebion”.
cookielawinfo-checbox-othersMae’r cwci hwn yn cael ei osod gan yr ategyn Caniatâd Cwcis GDPR. Mae'r cwci yn cael ei ddefnyddio i storio caniatâd y defnyddiwr ar gyfer y cwcis y categori “Arall”.
cookielawinfo-checbox-analyticsMae’r cwci hwn yn cael ei osod gan yr ategyn Caniatâd Cwcis GDPR. Mae’r cwci yn cael ei ddefnyddio i storio caniatâd y defnyddiwr ar gyfer y cwcis yn y categori “Dadansoddeg”.
cookielawinfo-checkbox-performanceMae’r cwci hwn yn cael ei osod gan yr ategyn Caniatâd Cwcis GDPR. Mae’r cwci yn cael ei ddefnyddio i storio caniatâd y defnyddiwr ar gyfer y cwcis yn y categori “Perfformiad”.
cookielawinfo-checbox-functionalMae’r cwci yn cael ei osod gan ganiatâd cwcis GDPR i gofnodi caniatâd y defnyddiwr ar gyfer y cwcis yn y categori “Swyddogaethol”.
cookielawinfo-checkbox-necessaryMae’r cwci hwn yn cael ei osod gan yr ategyn Caniatâd Cwcis GDPR. Mae’r cwci yn cael ei ddefnyddio i storio caniatâd y defnyddiwr ar gyfer y cwcis yn y categori "Angenrheidiol"
viewed_cookie_policyMae’r cwci yn cael ei osod gan yr ategyn Caniatâd Cwcis GDPR ac mae’n cael ei ddefnyddio i storio a yw’r defnyddiwr wedi rhoi caniatâd i ddefnyddio cwcis ai peidio. Nid yw’n storio unrhyw ddata personol.

 

Sut mae rheoli fy newisiadau cwcis??

Gallwch chi reoli eich dewisiadau cwcis drwy glicio’r botwm “Gosodiadau cwcis” a galluogi neu analluogi’r categorïau cwcis ar y ffenestr naid yn ôl eich dewisiadau.

Gallwch chi newid eich dewisiadau cwcis unrhyw bryd drwy glicio ar yr eicon ‘Rheoli Cwcis’. Gallwch wedyn addasu’r llithryddion sydd ar gael i ‘Galluogi’ neu ‘Analluogi’, yna clicio ‘Cadw a Derbyn’. Efallai y bydd angen i chi adnewyddu eich tudalen er mwyn i’ch gosodiadau ddod i rym.

Fel arall, gallwch reoli’r rhan fwyaf o gwcis drwy osodiadau porwr y rhan fwyaf o borwyr gwe. I gael rhagor o wybodaeth am gwcis, gan gynnwys sut mae gweld pa gwcis sydd wedi cael eu gosod, ewch i www.aboutcookies.org neu www.allaboutcookies.org.

Dysgwch sut mae rheoli cwcis ar borwyr poblogaidd:

I ddod o hyd i wybodaeth sy’n ymwneud â phorwyr eraill, ewch i wefan datblygwr y porwr.

I optio allan o gael eich olrhain gan Google Analytics ar bob gwefan, ewch i http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.