Mae gan yr Ystafell Ddarganfod man arddangos ar gyfer gweithiau celf 3D, gan gynnwys cerameg, gemwaith, gwydr a cherflunwaith.

Mae ceisiadau arddangos ar gau ar hyn o bryd. E-bostiwch ni i gael mwy o wybodaeth am arddangosfeydd.

Arddangsfa Gyfredol

James Fells

1 March – 30 April 2020

Astudiodd James gelf yng Nghaerdydd cyn ail hyfforddi fel adeiladwr cychod. Mae ei waith yn gymysgedd o arddulliau gwreiddiol a thraddodiadol ochr yn ochr â chyfryngau mwy modern.

Mae’n ceisio ysbrydoli pobl i ymweld â’r llefydd mae ei ddelweddau’n eu portreadu, gan roi cipolwg ar ei fyd a bywyd yn Sir Benfro.

Yr ydym yn awr yn aelod o Gynllun Casglu.

Collectorplan logo

Discovery Room Windows Exhibition  James Fells Sunday 1 March to Thursday 30 April 2020, Oriel y Parc