Mae gan yr Ystafell Ddarganfod man arddangos ar gyfer gweithiau celf 3D, gan gynnwys cerameg, gemwaith, gwydr a cherflunwaith.

Mae ceisiadau arddangos ar gau ar hyn o bryd. E-bostiwch ni i gael mwy o wybodaeth am arddangosfeydd.

Serameg Mena

Dydd Mawrth 4 Hydref i ddydd Mercher 7 Rhagfyr 2022

O’r arfordir garw i’r lonydd cefn gwlad troellog, mae Serameg Mena yn cynhyrchu crochenwaith a serameg sy’n adlewyrchu tymhorau a thirweddau sy’n newid yn barhaus yn Sir Benfro. Mae Mena yn creu gwaith clai sy’n cynnwys cregyn, blodau, sêr fôr, gwymon a rhaff sydd wedi cael ei chwilota. Mae pob darn o’i chasgliad yn cysylltu â’i hamgylchoedd arfordirol.

Mena Ceramics

 

Mae Oriel y Parc yn aelod o GynllunCasglu.

Collectorplan logo

Darganfyddwch fwy am Oriel y Parc