Gwreiddiau i Adferiad

Mae Gwreiddiau i Adferiad yn brosiect newydd sydd wedi'i arwain gan bobl, sy’n ymwneud â phwerau adferol awyr agored anhygoel Sir Benfro ac yn enwedig ei Pharc Cenedlaethol.

Cyflwynir Gwreiddiau i Adferiad mewn partneriaeth gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a Mind Sir Benfro a’i gefnogi trwy Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol tan fis Medi 2024.

Mae rhaglen o weithgareddau ar gael o’n ‘hybiau’ yng Nghanolfan Adnoddau Mind Sir Benfro yn Hwlffordd a Neuadd y Dref, Penfro. Mae’r prosiect yn cynnwys mentoriaid sy’n cefnogi cyfranogwyr a gweithgareddau eraill sy’n digwydd o’r hybiau. 

Dyluniwyd ein gweithgareddau i fod yn hygyrch, yn hwyl ac weithiau’n hamddenol, gyda’r cyfle i ddysgu sgiliau newydd a chwrdd â ffrindiau newydd. Gallai rhaglen nodweddiadol gynnwys:

  • Teithiau cerdded (ar gyfer ystod o alluoedd)
  • Celf a chrefft gyda thema awyr agored, gyda rhai sesiynau dan do ar gyfer pan nad ydy bod allan yn yr awyr agored yn bosibl
  • Cymryd rhan mewn prosiectau lleol fel gerddi cymunedol – gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i bobl ac i natur
  • Gwirfoddoli yn y Parc Cenedlaethol a’r cyffiniau gyda chyfranogwyr Gwreiddiau i Adferiad eraill
  • Y cyfle i bobl archwilio’r awyr agored gwych ar stepen eu drws a’r Parc Cenedlaethol anhygoel nad yw fawr ymhellach i ffwrdd.

Gallwch ddewis gwneud cymaint neu gyn lleied o’r hyn sydd ar gael, ond dim ond leoedd cyfyngedig ar gael.

Cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion cyswllt isod i ddarganfod mwy

Manylion cyswllt

Mind Sir Benfro

Sara Walters (cefnogaeth i gyfranogwyr, cymryd rhan)

 

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Tom Iggleden (Swyddog Gwreiddiau i’r Adferiad – yn arwain ar y Rhaglen Weithgareddau, gwaith ymarferol)

Gwirfoddoli yn y Parc Cenedlaethol