Y Cod Cefn Gwlad

PARCHU, DIOGELU, MWYNHAU

Mae’r Cod Cefn Gwlad yn eich helpu i barchu, diogelu a mwynhau cefn gwlad, a’ch galluogi chi i wneud y mwyaf o’ch ymweliad.

Mae’n cynnig cyngor defnyddiol ynghylch y canlynol:

  • Paratoi ar gyfer eich ymweliad
  • Cadw eich hun a phobl eraill yn ddiogel
  • Gwneud yn siŵr bod cefn gwlad yn parhau i fod yn lle hardd y gall pawb ei fwynhau.

I gael manylion llawn, gan gynnwys amrywiaeth o godau ar gyfer gweithgareddau penodol fel genweirio, canŵio a nofio gwyllt, ewch i wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.