Sesiwn Gwrandawiad 1

Agor, Paratoi’r Cynllun a Strategaeth y Cynllun

Dydd Mawrth 2 Gorffennaf 2019 9.30am

Ystafell Warrior, Neuadd Pater, Doc Penfro

 

Agenda diwygiad Sesiwn Gwrandawiad 1

Pwyntiau Gweithredu ar gyfer Sesiwn Gwrandawiad 1

Ymatebion i’r Pwyntiau Gweithredu

Cyfranogwyr a Datganiadau wedi’u cyflwyno

Cyfranogwr (Asiant) ac ID Datganiad wedi’i gyflwyno Yn bresennol
Datganiad Agoriadol gan APCAP Datganiad Agoriadol
APC Arfordir Penfro HS1-APCAP Y
Llywodraeth Cymru – 1569 HS1-1569 Llwyodraeth Cymru N
Cyngor Sir Penfro – 2708 Dim Datganiad Y
Cyngor Cymuned Marloes & St Brides 2897 HS1-2897 Marloes St Brides CC Y
Cyngor Dinas Tyddewi – 2910 Dim Datganiad N
Newport Area Environment Group – 3778 HS1 – 3778 NAEG
HS1_3778 NAEG atodiadol
Y
Graham Fry – 4217 HS1-4217 Fry Y

Sesiynau Gwrandawiad Eraill