Sesiwn Gwrandawiad 3

Datblygiad Mawr, y Potensial ar gyfer Twf

Dydd Mercher 3 Gorffennaf 2019 2.00pm

Ystafell Warrior, Neuadd Pater, Doc Penfro

Agenda Sesiwn Gwrandawiad 3

Pwyntiau Gweithredu ar gyfer Sesiwn Gwrandawiad 3

Ymatebion i’r Pwyntiau Gweithredu

Cyfranogwyr a Datganiadau wedi’u cyflwyno

Cyfranogwr (Asiant) ac ID Datganiad wedi’i gyflwyno Yn bresennol
APC Arfordir Penfro HS3 PCNPA y
Cyngor Cymuned Marloes & St Brides – 2897 Dim Datganiad y

Sesiynau Gwrandawiad Eraill