Eich Parcmon yn y Parc Cenedlaethol

Mae ein rhaglen ysgolion ar agor!

Yn unol â chyngor Llywodraeth Cymru i ysgolion, caniateir ymweliadau addysgol bellach – cyhyd â bod asesiadau risg trylwyr ar waith.

 

Cysylltwch â ni

Am fwy o fanylion neu i drefnu’ch ymweliad e-bostiwch ein Parcmon Addysg Tom Bean neu ffoniwch 07976 945245.

 

Gallwch gwahodd Barcmon eich Ardal i’r ysgol i helpu eich disgyblion i ddysgu am y Parc Cenedlaethol.

  • Gall Parcmyn Awdurdod y Parc Cenedlaethol gyflwyno gwasanaethau neu gyflwyniadau di-dâl yn yr ysgol am y Parc Cenedlaethol.
  • Gall parcmyn gefnogi prosiect amgylcheddol gyda buddion cymunedol, e.e. glanhau traeth neu blannu bylbiau, blodau neu goed.
  • Fe allai parcmyn gynnig cymorth ymarferol gyda gwella tir yr ysgol er mwyn annog dysgu yn yr awyr agored.

Pembrokeshire Coast National Park Authority Rangers.

Mae ein rhaglen ysgolion ar agor!

Am fwy o fanylion neu i drefnu'ch ymweliad e-bostiwch ein Parcmon Addysg Tom Bean neu ffoniwch 07976 945245.