Eich Parcmon yn y Parc Cenedlaethol

Gallwch gwahodd Barcmon eich Ardal i'r ysgol i helpu eich disgyblion i ddysgu am y Parc Cenedlaethol.

Cysylltwch â ni

Am fwy o fanylion neu i drefnu’ch ymweliad e-bostiwch ein Tîm Darganfod neu ffoniwch 01646 624800.

 

Gallwch gwahodd Barcmon eich Ardal i’r ysgol i helpu eich disgyblion i ddysgu am y Parc Cenedlaethol.

  • Gall Parcmyn Awdurdod y Parc Cenedlaethol gyflwyno gwasanaethau neu gyflwyniadau di-dâl yn yr ysgol am y Parc Cenedlaethol.
  • Gall parcmyn gefnogi prosiect amgylcheddol gyda buddion cymunedol, e.e. glanhau traeth neu blannu bylbiau, blodau neu goed.
  • Fe allai parcmyn gynnig cymorth ymarferol gyda gwella tir yr ysgol er mwyn annog dysgu yn yr awyr agored.

Camper van parked at the edge of a sandy beach. Beach pictured is Poppit Sands, Pembrokeshire, Wales, UK

Mae ein rhaglen ysgolion ar agor!

Am fwy o fanylion neu i drefnu'ch ymweliad e-bostiwch ein Tîm Darganfod neu ffoniwch 01646 624800.

Mwy am ysgolion ac addysgwyr