Eich Parcmon yn y Parc Cenedlaethol

Gallwch gwahodd Barcmon eich Ardal i'r ysgol i helpu eich disgyblion i ddysgu am y Parc Cenedlaethol.

  • Gall Parcmyn Awdurdod y Parc Cenedlaethol gyflwyno gwasanaethau neu gyflwyniadau di-dâl yn yr ysgol am y Parc Cenedlaethol.
  • Gall parcmyn gefnogi prosiect amgylcheddol gyda buddion cymunedol, e.e. glanhau traeth neu blannu bylbiau, blodau neu goed.
  • Fe allai parcmyn gynnig cymorth ymarferol gyda gwella tir yr ysgol er mwyn annog dysgu yn yr awyr agored.

Pembrokeshire Coast National Park Authority Rangers.

Cysylltwch â ni

  • Ebostiwch ni neu ffoniwch 01646 624800 am fanylion bellach.