Canolfannau Croeso

Mae Canolfannau Croeso a rhai llyfrgelloedd lleol yn gallu rhoi digon o syniadau i chi ynghylch beth i'w wneud a ble i fynd yn ystod eich ymweliad.

Mae gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro Ganolfan Croeso yn Oriel y Parc yn Nhyddewi. Gallwch hefyd dod o hyd i wybodaeth a cyngor yng Nghastell a Melin Heli Caeriw a Phentref Oes Haearn Castell Henllys.

Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre, St Davids

Gallwch ddod o hyd i'r lleoliad a'r manylion cyswllt ar gyfer canolfannau gwybodaeth Sir Benfro isod.

Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc
Y Gelli
Tyddewi
Sir Benfro
SA62 6NW
01437 720392
gwybodaeth@orielyparc.co.uk

Canolfannau Croeso a Weithredir gan Gyngor Sir Penfro (am ragor o wybodaeth ewch i wefan Cyngor Sir Penfro):

Canolfan Croeso Dinbych-y-pysgod
Upper Park Road
Dinbych-y-pysgod
SA70 7LT
01437 775603
canolfangroeso.dinbychypysgod@sir-benfro.gov.uk

Canolfan Croeso a Llyfrgell Hwlffordd
Glan-yr-Afon
Oddi ar Swan Square
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 2AN
01437 775244
canolfangroeso.hwlffordd@sir-benfro.gov.uk

Canolfan Croeso Abergwaun
Neuadd y Dre
Abergwaun
SA65 9HE
01437 776636
canolfangroeso.abergwaun@sir-benfro.gov.uk