Cenhedlaeth Nesaf y Parc Cenedlaethol

Mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn lle gwych a ddylai fod ar gael i bawb, a gall gynnig cyfleoedd gwych i bobl ifanc ddatblygu sgiliau a dysgu mwy am fyd natur. Mae hyn yn bwysig iawn wrth i bobl ifanc barhau i wynebu heriau Newid yn yr Hinsawdd, colli bioamrywiaeth, natur wledig a nawr dod dros Covid-19.

Parc Pwy? Ein Parc Ni!

Mae’r dudalen hon wedi cael ei chreu gan Bwyllgor Ieuenctid a Pharcmyn Ifanc y Parc Cenedlaethol, gan uno o dan yr enw Cenhedlaeth Nesaf y Parc Cenedlaethol.

Rydyn ni eisiau dangos i chi’r gwahanol ffyrdd y mae pobl ifanc yn gwneud gwahaniaeth i’r Parc Cenedlaethol a’i ddyfodol, ac rydyn ni’n eich annog chi i ymuno â ni!

Os ydych chi eisiau helpu gyda thasgau ymarferol, mynd i’r afael â materion lleol a byd-eang drwy siarad â’r rheini sy’n gyfrifol neu hyd yn oed ychydig o’r ddau, gallwch ein helpu ni i newid y Parc Cenedlaethol er gwell.

Pam cymryd rhan?

Mae iechyd meddwl hefyd yn her fawr sy’n wynebu pobl ifanc heddiw, a gall cymryd rhan mewn prosiect fel Cenhedlaeth Nesaf y Parc Cenedlaethol helpu pobl ifanc gyda’r Pum Ffordd at Les:

Five Ways to Wellbeing: Connect: Providing young people with opportunities to connect with nature, their National Park and each other. Be Active: Getting out and being physically active while exploring what the National Park has to offer. Take Notice: Appreciating our natural environment and finding joy in it’s dynamic changes. Keep Learning: Learning about ourselves, each other, what makes our National Park special and it’s challenges. Give: Time spent taking practical action and working with others helps not only our natural environment but our community.

Gwobr Dug Caeredin

Mae ein Parcmyn yn cynnal sesiynau cadwraeth ymarferol i bobl ifanc sy’n cwblhau Gwobr Dug Caeredin. I gael gwybod pryd a ble mae’r sesiynau hyn, cysylltwch â Dave Sommerville yng Nghyngor Sir Penfro drwy e-bostio david.sommerville@pembrokeshire.gov.uk neu ffonio 01437 775235 neu 07970 758977.

Dolenni perthnasol

Dolenni cyflym i wybodaeth am brosiectau a chyhoeddiadau Cenhedlaeth Nesaf y Parc Cenedlaethol