Helpwch i gadw Sir Benfro yn ddiogel

Beth sydd angen i mi wneud?

– Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod beth yw’r canllawiau diweddaraf

– Cynlluniwch ymlaen llaw cyn i chi deithio

– Addaswch i’r sefyllfa

– Byddwch yn garedig i’n cymunedau ac i’ch gilydd

I weld y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws gan gynnwys cyngor gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ewch i’n tudalen Coronafeirws: Gwybodaeth a chyngor.

Chwilio Ceisiadau Cynllunio

Gallwch chwilio am a weld ceisiadau cynllunio ar-lein drwy ein Gwasanaeth Mynediad Cyhoeddus. Drwy’r gwasanaeth hwn gallwch gweld ceisiadau presennol a’r dogfennau ategol, gwneud sylwadau ar geisiadau presennol, cofrestru ar gyfer hysbysiadau e-bost, tracio cynnydd ceisiadau presennol a chwilio ...

Darllenwch Fwy

Ymgynghoriadau Cyhoeddus

Eich Parc chi yw Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Felly, yma yn Awdurdod y Parc Cenedlaethol, gofynnwn yn aml am eich sylwadau ar y gwaith yr ydym yn ei wneud i helpu sicrhau bod eich Parc chi yn parhau i fod yn lle arbennig y gall pawb ei fwynhau.

Darllenwch Fwy