Helpwch i gadw Sir Benfro yn ddiogel

Beth sydd angen i mi wneud?

– Gwybod y canllawiau diweddaraf gan Lywodraeth Cymru

– Aros gartref, ac eithrio at ddibenion cyfyngedig iawn

– Byddwch yn garedig i’n cymunedau ac i’ch gilydd

I weld y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws gan gynnwys cyngor gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ewch i’n tudalen Coronafeirws: Gwybodaeth a chyngor.