Gwirfoddoli yn ein Safleoedd, Canolfannau a Phrif Swyddfa

Dydy gwirfoddoli i Awdurdod y Parc Cenedlaethol ddim wastad yn golygu gweithio yn yr awyr agored neu deithio i wahanol safleoedd.

Hefyd, mae angen gwirfoddolwyr yn ein canolfannau yng Nghastell a Melin Heli Caeriw, Pentref Oes Haearn Castell Henllys ac Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc. Mae’n bosib bod cyfleoedd ar gael i wirfoddoli yn ein Prif Swyddfa yn Noc Penfro, felly os ydych chi’n gallu trefnu ac archifo, cysylltwch â ni.

Isod, mae enghreifftiau o’r tasgau y mae gwirfoddolwyr yn eu gwneud yn y canolfannau. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn unrhyw un o’r swyddi hyn cysylltwch â’r Swyddog Gwirfoddoli ar 01646 624847 neu ebostiwch volunteering@arfordirpenfro.org.uk.

Pentref Oes Haearn Castell Henllys (ger Trefdraeth, Gogledd Sir Benfro)

 • Plethu helyg / gwneud basgedi / dynion gwiail (darperir hyfforddiant).
 • Plannu / cynnal a chadw / cynnal teithiau o amgylch yr ardd berlysiau.
 • Helpu mewn sgyrsiau/digwyddiadau min nos (gosod a glanhau).
 • Monitro / hybu bywyd gwyllt ar y safle.
Wicker man at Castell Henllys Iron Age Village, Pembrokeshire Coast National Park, Wales, Uk

Canolfan Ymwelwyr Oriel y Parc (Tyddewi, Gorllewin Sir Benfro)

 • Cynorthwyydd yr Oriel – goruchwylio’r oriel, sy’n cynnwys casgliadau o Amgueddfa Cymru.
 • Helpu gyda gweithgareddau a gweithdai celf a chrefft.
 • Helpu mewn digwyddiadau mawr, fel ffeiriau tymhorol.
Art activity at Carew Castle and Tidal Mill, Pembrokeshire Coast National Park, Wales, UK

Castell a Melin Heli Caeriw (ger Dinbych-y-pysgod, De Sir Benfro)

 • Arddangos crefftau a sgiliau Tuduraidd fel nyddu, pobi bara, gwehyddu a chaligraffeg.
 • Plannu a chynnal a chadw’r ardd berlysiau.
 • Helpu i gadw trefn, a gwerthu tocynnau mewn digwyddiadau cyhoeddus mawr, fel y theatr awyr agored.

 

Prif Swyddfa Awdurdod y Parc Cenedlaethol (Doc Penfro, De Sir Benfro)*

 • Cofnodi ac archifo lluniau digidol.

*Dim ar gael ar hyn o bryd oherwydd covid-19.

Mwy ar Wirfoddoli