Rhestr o Aelodau

Mae gennym 18 Aelod ar ein Hawdurdod. Mae deuddeg yn Gynghorwyr Sir a benodir gan Gyngor Sir Penfro i ddarparu gwybodaeth ac arbenigedd lleol, ond nid i gynrychioli eu hetholaeth awdurdod lleol eu hunain. Penodir y chwech Aelod arall gan Lywodraeth Cymru, i gynrychioli'r budd cenedlaethol ac i ddarparu sgiliau arbenigol ychwanegol sy'n berthnasol i waith yr Awdurdod.

Fe fydd Aelodau’n treulio dau ddiwrnod y mis, ar gyfartaledd, ar fusnes ffurfiol y pwyllgorau ac, yn aml, llawer mwy yn cynrychioli Awdurdod y Parc mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau ffurfiol ac anffurfiol, gan gynnwys cyfarfodydd sy’n gysylltiedig â’r Lywodraeth Cymru, gweithdai a seminarau, digwyddiadau lansio ffurfiol a chyflwyniadau gan yr Awdurdod a mudiadau partner.

Gallwch gysylltu â phob Aelod drwy anfon un e-bost at members@arfordirpenfro.org.uk neu fel arall nodir isod eu manylion cyswllt unigol.

The Pembrokeshire Coast National Park Authority's Llanion Park headquarters.

Cwrdd â'r Aelodau

Enw/Manylion Cyswllt

Swydd

Cllr Steve Alderman Member of Authority Cyng. Steve Alderman
Penodwyd gan: Cyngor Sir Penfro


07775 952770

stevea@arfordirpenfro.org.uk


Cyng. Steve Alderman Datganiadau o Fuddiannau

National Park Authority Member Cllr Di Clements

National Park Authority Member Cllr Di Clements

Cyng. Mrs Di Clements
Penodwyd gan: Cyngor Sir Penfro


 

01834 891206
dic@pembrokeshirecoast.org.uk


Cyng. Di Clements Datganiadau o Fuddiannau

Cadeirydd

National Park Authority Member Cyng. Tony Wilcox Cyng. Anthony Wilcox
Penodwyd gan: Cyngor Sir Penfro


01646 621942
tonyw@pembrokeshirecoast.org.uk


Cyng. Tony Wilcox Datganiadau o Fuddiannau

Picture of Councillor Simon Hancock Cyng. Dr Simon Hancock
Penodwyd gan: Cyngor Sir Penfro


07968 225156


simonh@arfordirpenfro.org.uk


Cyng. Simon Hancock Datganiadau o Fuddiannau

Cllr Rhys Jordan Member of Authority Cyng. Rhys Jordan
Penodwyd gan: Cyngor Sir Penfro


07444 840376

rhysj@arfordirpenfro.org.uk


Cyng. Rhys Jordan Datganiadau o Fuddiannau

Cllr Sam Skyrme Blackhall Member of Authority Cyng. Mrs Sam Skyrme-Blackhall
Penodwyd gan: Cyngor Sir Penfro


07969 108080

samsb@arfordirpenfro.org.uk


Cyng. Sam Skyrme-Blackhall Datganiadau o Fuddiannau

National Park Authority Member Cyng. Mike James Cyng. Mike James
Penodwyd gan: Cyngor Sir Penfro


 

01239 614020
mikeja@pembrokeshirecoast.org.uk


Cyng. Mike James Datganiadau o Fuddiannau

Gwynn Jones, National Park Authority Member Mr Gwynn Jones
Penodwyd gan: Llwyodraeth Cymru


 

gwynnj@pembrokeshirecoast.org.uk


Mr Gwynn Jones Datganiadau o Fuddiannau

Dr Madeleine Havard Welsh Government Appointed Member of the Pembrokeshire Coast Naitonal Park Authority Dr Madeleine Havard
Penodwyd gan: Llwyodraeth Cymru


 

madeleineh@pembrokeshirecoast.org.uk


Dr Madeleine Havard Datganiadau o Fuddiannau

National Park Authority Member Cyng. Peter Morgan Cyng. Peter Morgan
Penodwyd gan: Cyngor Sir Penfro


 

01437 781010
peterm@pembrokeshirecoast.org.uk


Cyng. Peter Morgan Datganiadau o Fuddiannau

Cllr Michele Wiggins, Member of Authority Cyng. Mrs Michelle Wiggins
Penodwyd gan: Cyngor Sir Penfro


07714 787889

michelew@arfordirpenfro.org.uk


Cyng. Michel Wiggins Datganiadau o Fuddiannau

Cyng. Mrs Bethan Price
Penodwyd gan: Cyngor Sir Penfro


Cyng. Bethan Price Datganiadau o Fuddiannau

Cllr Chris Williams, Member of Authority Cyng. Chris Williams
Penodwyd gan: Cyngor Sir Penfro


07979 197936

chrisw@arfordirpenfro.org.uk


Cyng. Chris Williams Datganiadau o Fuddiannau

National Park Authority Member Dr Rachel Heath-Davies Dr Rachel Heath-Davies
Penodwyd gan: Llwyodraeth Cymru


 

07974 405142
racheld@pembrokeshirecoast.org.uk


Dr Rachel Heath-Davies Datganiadau o Fuddiannau

Dirprwy Gadeirydd
National Park Authority Member Dr Rosetta Plummer Dr Rosetta Plummer
Penodwyd gan: Llwyodraeth Cymru


 

01558 669104
rosiep@pembrokeshirecoast.org.uk


Dr Rosie Plummer Datganiadau o Fuddiannau

Sarah Hoss, Welsh Government Appointed Member of the Pembrokeshire Coast National Park Authority Sarah Hoss
Penodwyd gan: Llwyodraeth Cymru


 

sarahhs@arfordirpenfro.org.uk


Sarah Hoss Datganiadau o Fuddiannau

National Park Authority Member Mrs Julie James Mrs Julie James
Penodwyd gan: Llwyodraeth Cymru


01558 668827
juliej@pembrokeshirecoast.org.uk


Julie James Datganiadau o Fuddiannau

 

Awdurdod y Parc Cenedlaethol