Rhestr o Aelodau

Mae gennym 18 Aelod ar ein Hawdurdod. Mae deuddeg yn Gynghorwyr Sir a benodir gan Gyngor Sir Penfro i ddarparu gwybodaeth ac arbenigedd lleol, ond nid i gynrychioli eu hetholaeth awdurdod lleol eu hunain. Penodir y chwech Aelod arall gan Lywodraeth Cymru, i gynrychioli'r budd cenedlaethol ac i ddarparu sgiliau arbenigol ychwanegol sy'n berthnasol i waith yr Awdurdod.

Fe fydd Aelodau’n treulio dau ddiwrnod y mis, ar gyfartaledd, ar fusnes ffurfiol y pwyllgorau ac, yn aml, llawer mwy yn cynrychioli Awdurdod y Parc mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau ffurfiol ac anffurfiol, gan gynnwys cyfarfodydd sy’n gysylltiedig â’r Lywodraeth Cymru, gweithdai a seminarau, digwyddiadau lansio ffurfiol a chyflwyniadau gan yr Awdurdod a mudiadau partner.

The Pembrokeshire Coast National Park Authority's Llanion Park headquarters.

Cwrdd â'r Aelodau

Enw/Manylion Cyswllt

Swydd

National Park Authority Member Cyng. Paul Harries Cyng. Paul Harries
Penodwyd gan: Cyngor Sir Penfro


Gwalia,
East Street
Trefdraeth
Sir Benfro
SA42 0SY


01239 820809
paulh@pembrokeshirecoast.org.uk


Cyng. Paul Harries Datganiadau o Fuddiannau

Cadeirydd

National Park Authority Member Cllr Di Clements

National Park Authority Member Cllr Di Clements

Cyng. Mrs Di Clements
Penodwyd gan: Cyngor Sir Penfro


Broomhill Farm,
Martletwy,
Arberth
SA67 8BJ


01834 891206
dic@pembrokeshirecoast.org.uk


Cyng. Paul Harries Datganiadau o Fuddiannau

Dirprwy Gadeirydd

National Park Authority Member Cyng. Tony Wilcox Cyng. Anthony Wilcox
Penodwyd gan: Cyngor Sir Penfro


01646 621942
tonyw@pembrokeshirecoast.org.uk


Cyng. Tony Wilcox Datganiadau o Fuddiannau

National Park Authority Member Cyng. Kevin Doolin Cyng. Kevin Doolin
Penodwyd gan: Cyngor Sir Penfro


Greenways,
Glan-Y-Mor Road,
Wdig
SA64 0EP


01348 874285
kevind@pembrokeshirecoast.org.uk


Cyng. Kevin Doolin Datganiadau o Fuddiannau

National Park Authority Member Cyng. Mike Evans Cyng. Michael Evans
Penodwyd gan: Cyngor Sir Penfro


Trem-Byr
Fourwinds Lane
Penalun
Dinbych-y-pysgod
SA70 7PB


07971 236 462
mikee@pembrokeshirecoast.org.uk


Cyng. Mike Evans Datganiadau o Fuddiannau

National Park Authority Member Cyng. Michael Williams Cyng. Michael Williams
Penodwyd gan: Cyngor Sir Penfro


Gwernos
4 Harding Street,
Dinbych-y-pysgod,
Sir Benfro,
SA70 7LW


01834 844598
michaelw@pembrokeshirecoast.org.uk


Cyng. Michael Williams Datganiadau o Fuddiannau

National Park Authority Member Cyng. Mike James Cyng. Mike James
Penodwyd gan: Cyngor Sir Penfro


Bronllwyn,
7 Grove Terrace,
Llandudoch,
SA43 3ER


01239 614020
mikeja@pembrokeshirecoast.org.uk


Cyng. Mike James Datganiadau o Fuddiannau

Gwynn Jones, National Park Authority Member Mr Gwynn Jones
Penodwyd gan: Llwyodraeth Cymru


Jowai
2 Verlands Close
Llandaf
Caerdydd
CF5 2BQ


gwynnj@pembrokeshirecoast.org.uk


Mr Gwynn Jones Datganiadau o Fuddiannau

Dr Madeleine Havard Welsh Government Appointed Member of the Pembrokeshire Coast Naitonal Park Authority Dr Madeleine Havard
Penodwyd gan: Llwyodraeth Cymru


y/ng Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Parc Llanion
Doc Penfro
SA72 6DY


madeleineh@pembrokeshirecoast.org.uk


Dr Madeleine Havard Datganiadau o Fuddiannau

National Park Authority Member Cyng. Peter Morgan Cyng. Peter Morgan
Penodwyd gan: Cyngor Sir Penfro


Rock House
Little Haven
Hwlffordd
SA62 3UE


01437 781010
peterm@pembrokeshirecoast.org.uk


Cyng. Peter Morgan Datganiadau o Fuddiannau

National Park Authority Member Cyng. Phil Baker Cyng. Phil Baker BEM
Penodwyd gan: Cyngor Sir Penfro


Northover,
Rushy Lake,
Saundersfoot
SA69 9PA


01834 811298
philba@pembrokeshirecoast.org.uk


Cyng. Phil Baker Datganiadau o Fuddiannau

National Park Authority Member Cyng. Phil Kidney Cyng. Phil Kidney
Penodwyd gan: Cyngor Sir Penfro


Kidbraesons,
Jameston,
Maenorbŷr,
Dinbych-y-pysgod
SA70 8QE


01834 871923
philk@pembrokeshirecoast.org.uk


Cyng. Phil Kidney Datganiadau o Fuddiannau

National Park Authority Member Cyng. Reg Owens Cyng. Reg Owens
Penodwyd gan: Cyngor Sir Penfro


Harbeston Cottage,
Herbrandston,
Aberdaugleddau,
Sir Benfro,
SA73 3SJ


01646 697658
rego@pembrokeshirecoast.org.uk


Cyng. Reg Owens Datganiadau o Fuddiannau

National Park Authority Member Cyng. Steve Yelland Cyng. Steve Yelland
Penodwyd gan: Cyngor Sir Penfro


10 Lindsway Park,
Hwlffordd
SA61 2QP


01437 764006
stevey@pembrokeshirecoast.org.uk


Cyng. Steve Yelland Datganiadau o Fuddiannau

National Park Authority Member Dr Rachel Heath-Davies Dr Rachel Heath-Davies
Penodwyd gan: Llwyodraeth Cymru


32 Porth-y-Gâr,
Bynea,
Llanelli
SA14 9TJ


07974 405142
racheld@pembrokeshirecoast.org.uk


Dr Rachel Heath-Davies Datganiadau o Fuddiannau

National Park Authority Member Dr Rosetta Plummer Dr Rosetta Plummer
Penodwyd gan: Llwyodraeth Cymru


Lan Lash
Dryslwyn
Caerfyrddin
SA32 8BA


01558 669104
rosiep@pembrokeshirecoast.org.uk


Dr Rosie Plummer Datganiadau o Fuddiannau

Sarah Hoss, Welsh Government Appointed Member of the Pembrokeshire Coast National Park Authority Sarah Hoss
Penodwyd gan: Llwyodraeth Cymru


y/ng Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Parc Llanion
Doc Penfro
SA72 6DY


sarahhs@arfordirpenfro.org.uk


Sarah Hoss Datganiadau o Fuddiannau

National Park Authority Member Mrs Julie James Mrs Julie James
Penodwyd gan: Llwyodraeth Cymru


Pant-y-Glien,
Capel Isaac,
Llandeilo
SA19 7UD


01558 668827
juliej@pembrokeshirecoast.org.uk


Julie James Datganiadau o Fuddiannau

 

Awdurdod y Parc Cenedlaethol