Mae'r brif oriel yn Oriel y Parc yn arddangos arddangosfeydd sy'n newid o gasgliadau cenedlaethol sydd â chysylltiad â’r dirwedd. Mae’r Ganolfan yn cyflwyno’r cyfle i ddysgu am y Parc Cenedlaethol trwy gelf a gwaith artistiaid.

Mae arddangosfa newydd yn Oriel y Parc yn rhoi cyfle i chi ddarganfod mwydod o bob siâp a maint, o’r mwydyn cyffredin i’r blodyn llysnafedd bwyta esgyrn cwbl anghyffredin.

Dewch i ddarganfod yr amrywiaeth aruthrol o fwydod o gasgliadau Amgueddfa Cymru. Dysgwch pa mor bwysig yw’r mwydyn gostyngedig i’n priddoedd a’n hamgylchedd.

Mae’r sesiwn ar gael tan 28 Mehefin 2020.

Mae’r sesiwn hon yn addas ar gyfer dosbarthiadau a hoffai roi profiadau diddorol i ddisgyblion er mwyn eu helpu i ddysgu am amrywiaeth eang o bynciau’r cwricwlwm.

  • Ewch o amgylch yr oriel i weld beth sy’n cael ei arddangos
  • Gweithgareddau darganfod: adrodd stori, creu geiriau â mwydod, creu collage, rasys mwydod a swyno mwydod
  • Ymchwiliad gwyddoniaeth i bridd a mwydod.

 

Archebu a phrisiau

Pris y sesiwn: £4.50 y disgybl (isafswm ffi: £75).

 

Trafnidiaeth

Mae nifer cyfyngedig (£150) o fwrsarïau teithio ar gael i ysgolion tuag at gostau teithio

I archebu nawr, cysylltwch â Pharcmon Addysg Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Tom Bean.

Wriggle exhibition at Oriel y Parc, St Davids

Darganfyddwch fwy am Oriel y Parc