Mae'r brif oriel yn Oriel y Parc yn arddangos arddangosfeydd sy'n newid o gasgliadau cenedlaethol sydd â chysylltiad â’r dirwedd. Mae’r Ganolfan yn cyflwyno’r cyfle i ddysgu am y Parc Cenedlaethol trwy gelf a gwaith artistiaid.

Mae ein harddangosfa newydd yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn datgelu darganfyddiadau diweddar yn Sir Benfro sydd o bob lliw a llun. Darganfuwyd rhai yn y coed, ar y traeth, mewn gerddi cefn, caeau ffermwyr a hyd yn oed ar safle adeiladu!

Darganfyddwch amrywiaeth natur gyfoethog, daeareg ac archaeoleg Sir Benfro o gasgliadau Amgueddfa Cymru.

Archebu a phrisiau

Pris y sesiwn: £4.50 y disgybl (isafswm ffi: £75).

 

Trafnidiaeth

Mae nifer cyfyngedig (£150) o fwrsarïau teithio ar gael i ysgolion tuag at gostau teithio

I archebu nawr, cysylltwch â Pharcmon Addysg Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Tom Bean.

Wriggle exhibition at Oriel y Parc, St Davids

Darganfyddwch fwy am Oriel y Parc