Mae cyfnodau preswyl yn Oriel y Parc yn caniatáu i artistiaid gymryd ysbrydoliaeth oddi wrth harddwch tirwedd y Parc Cenedlaethol a gweithio gyda grwpiau ac ysgolion lleol i greu darnau gwreiddiol o waith celf.

Mae’r cyfnod preswyl hefyd yn rhoi cyfle i artistiaid ryngweithio â darnau dethol o Amgueddfa Cymru.

Nid ydym yn derbyn unrhyw geisiadau Arlunydd Preswyl pellach ar hyn o bryd. Am wybodaeth bellach, e-bostiwch ni neu ffoniwch 01437 720392.

Atgofion o Dawel Fyd gan Jamie Hamley

Dydd Gwener 2 Rhagfyr 2022 i ddydd Sul 12 Chwefror 2023

Gan ddefnyddio gwahanol gyfryngau, mae Celf Jamie yn ceisio cyfleu symlrwydd ac ailgysylltu â rhywbeth ‘hŷn’ yn ei gelfyddyd tirwedd. Mae gwneud marciau yn adlewyrchu cymeriad a rhythmau gwyllt y dirwedd tra bod yr anheddau cysglyd a’r siediau dadfeiliol yn atgyfnerthu symlrwydd a gonestrwydd, gan ein hatgoffa bod llai yn bendant yn fwy.

Bydd Oriel y Parc ar gau o ddydd Gwener 23 Rhagfyr 2022 tan ddydd Llun 2 Ionawr 2023. Byddwn yn ailagor ddydd Mawrth 3 Ionawr 2023.

Cottage by Celf Jamie

Darganfyddwch mwy am Oriel y Parc