Mae cyfnodau preswyl yn Oriel y Parc yn caniatáu i artistiaid gymryd ysbrydoliaeth oddi wrth harddwch tirwedd y Parc Cenedlaethol a gweithio gyda grwpiau ac ysgolion lleol i greu darnau gwreiddiol o waith celf.

Mae’r cyfnod preswyl hefyd yn rhoi cyfle i artistiaid ryngweithio â darnau dethol o Amgueddfa Cymru.

Nid ydym yn derbyn unrhyw geisiadau Arlunydd Preswyl pellach ar hyn o bryd. Am wybodaeth bellach, e-bostiwch ni neu ffoniwch 01437 720392.

Mwy na’r hyn a welwn gan Judy Maynard

Dydd Iau 28 Medi i ddydd Sul 5 Tachwedd 2023

MWedi’i hysbrydoli gan ei hamgylchedd, yn enwedig adar a blodau, lle mae’n gweld patrymau, siapiau a lliwiau newydd, mae Judy yn cyfuno collage, dyfrlliw ac inciau i greu delweddau botanegol cynrychioliadol.

Image of Bullfinch by Judy Maynard

Darganfyddwch mwy am Oriel y Parc