Mae cyfnodau preswyl yn Oriel y Parc yn caniatáu i artistiaid gymryd ysbrydoliaeth oddi wrth harddwch tirwedd y Parc Cenedlaethol a gweithio gyda grwpiau ac ysgolion lleol i greu darnau gwreiddiol o waith celf.

Mae’r cyfnod preswyl hefyd yn darparu cyfle i artistiaid ryngweithio gyda darnau dethol o Amgueddfa Cymru.

Nid ydym yn derbyn unrhyw geisiadau am Artist Preswyl ar hyn o bryd. Am fanylion pellach ebostiwch ni neu ffoniwch 01437 720392.

Es i am dro a des i o hyd i…

6 Hydref – 1 Tachwedd 2020

Bydd Allison Rudd-Mumford yn arddangos gwaith a ysbrydolwyd gan ei theithiau cerdded ar hyd Llwybr Arfordir Sir Benfro. Mae Allison yn casglu planhigion, gwymon a chregyn er mwyn eu cofnodi yn ei lluniadau, gyda’r nod o ddal amgylchedd naturiol Penrhyn Tyddewi trwy ei gwaith. Dilynwch deithiau ysbrydoledig Allison yn yr arddangosfa hon.

Artwork by Allison Rudd-Mumford