Mae cyfnodau preswyl yn Oriel y Parc yn caniatáu i artistiaid gymryd ysbrydoliaeth oddi wrth harddwch tirwedd y Parc Cenedlaethol a gweithio gyda grwpiau ac ysgolion lleol i greu darnau gwreiddiol o waith celf.

Mae’r cyfnod preswyl hefyd yn rhoi cyfle i artistiaid ryngweithio â darnau dethol o Amgueddfa Cymru.

Nid ydym yn derbyn unrhyw geisiadau Arlunydd Preswyl pellach ar hyn o bryd. Am wybodaeth bellach, e-bostiwch ni neu ffoniwch 01437 720392.

Edward Bowie

Dydd Gwener 7 Ebrill i ddydd Sul 4 Mehefin 2023

Mae Edward yn dal symudiad trwy gymryd agweddau ar yr amgylchedd naturiol trwy naws, lliw ac awyrgylch a’u trosglwyddo i ffurf weledol. Gan ddefnyddio amrywiaeth o baletau lliw, mae golygfeydd yn cael eu crynhoi a’u gwella gan effeithiau atmosfferig cyfnewidiol y tywydd.

Darganfyddwch mwy am Oriel y Parc