Mae cyfnodau preswyl yn Oriel y Parc yn caniatáu i artistiaid gymryd ysbrydoliaeth oddi wrth harddwch tirwedd y Parc Cenedlaethol a gweithio gyda grwpiau ac ysgolion lleol i greu darnau gwreiddiol o waith celf.

Mae’r cyfnod preswyl hefyd yn rhoi cyfle i artistiaid ryngweithio â darnau dethol o Amgueddfa Cymru.

Nid ydym yn derbyn unrhyw geisiadau Arlunydd Preswyl pellach ar hyn o bryd. Am wybodaeth bellach, e-bostiwch ni neu ffoniwch 01437 720392.

Tom Shepherd

Dydd Iau 2 Mehefin – dydd Mercher 29 Mehefin 2022

Un o ddiddordebau mwyaf Tom, ochr yn ochr â’i beintio, yw glannau Ynys Prydain a’u bywyd gwyllt, ac mae Sir Benfro, yn arbennig, wedi bod yn agos at ei galon erioed. Drwy beintio dyfrllyw mewn dull ffres a modern, mae’n gallu cyflwyno arddangosfa wirioneddol gydlynol, dylanwadol ac atyniadol.

A pair of Puffins by Tom Shepherd

Darganfyddwch mwy am Oriel y Parc