Mae cyfnodau preswyl yn Oriel y Parc yn caniatáu i artistiaid gymryd ysbrydoliaeth oddi wrth harddwch tirwedd y Parc Cenedlaethol a gweithio gyda grwpiau ac ysgolion lleol i greu darnau gwreiddiol o waith celf.

Mae’r cyfnod preswyl hefyd yn darparu cyfle i artistiaid ryngweithio gyda darnau dethol o Amgueddfa Cymru.

Nid ydym yn derbyn unrhyw geisiadau am Artist Preswyl ar hyn o bryd. Am fanylion pellach ebostiwch ni neu ffoniwch 01437 720392.

Cyfeillion Oriel y Parc, Gwobr Jeff Davies

Mae Gwobr Jeff Davies yn Gystadleuaeth Gelf flynyddol, a ariennir gan Gyfeillion Oriel y Parc mewn partneriaeth ag Ysgol Penrhyn Dewi, gan anrhydeddu cof dyn lleol a chyn-gadeirydd Cyfeillion Oriel y Parc, Jeff Davies.

Mae cystadleuaeth eleni wedi cael ei beirniadu gan westeion arbennig Amanda Wright, Sarah Jane Brown ac Alun Davies.

Cafodd ceisiadau eu beirniadu ar y thema ‘Covid-19… Eich Barn’ gan ofyn i fyfyrwyr ddehongli eaith y firws yn eu barn hwy.

Enillydd (cliciwch y ddelwedd i weld fersiwn fwy):

 

Ail (cliciwch y ddelwedd i weld fersiwn fwy):

 

Trydydd (cliciwch y ddelwedd i weld fersiwn fwy):

 

Canmoliaeth Uchel (cliciwch y ddelwedd i weld fersiwn fwy):