Mae cyfnodau preswyl yn Oriel y Parc yn caniatáu i artistiaid gymryd ysbrydoliaeth oddi wrth harddwch tirwedd y Parc Cenedlaethol a gweithio gyda grwpiau ac ysgolion lleol i greu darnau gwreiddiol o waith celf.

Mae’r cyfnod preswyl hefyd yn rhoi cyfle i artistiaid ryngweithio â darnau dethol o Amgueddfa Cymru.

Nid ydym yn derbyn unrhyw geisiadau Arlunydd Preswyl pellach ar hyn o bryd. Am wybodaeth bellach, e-bostiwch ni neu ffoniwch 01437 720392.

Cywaith Crog

15 Mai 2021 – 28 Mehefin 2021

Bydd Ian McDonald a Maria Jones yn creu gosodwaith porslen mawr o fewn y Tŵr yn Oriel y Parc, a chyfres o baneli porslen o dan nenfwd y Tŵr. Bydd y gwaith wedi’i ysbrydoli gan brofiadau’r rheini sy’n byw yn y Parc Cenedlaethol ac yn ymweld ag ef, a bydd yn ceisio dangos natur amrywiol yr ardal a’r argraffiadau y mae’n eu gwneud ar breswylwyr ac ymwelwyr.