Mae cyfnodau preswyl yn Oriel y Parc yn caniatáu i artistiaid gymryd ysbrydoliaeth oddi wrth harddwch tirwedd y Parc Cenedlaethol a gweithio gyda grwpiau ac ysgolion lleol i greu darnau gwreiddiol o waith celf.

Mae’r cyfnod preswyl hefyd yn rhoi cyfle i artistiaid ryngweithio â darnau dethol o Amgueddfa Cymru.

Nid ydym yn derbyn unrhyw geisiadau Arlunydd Preswyl pellach ar hyn o bryd. Am wybodaeth bellach, e-bostiwch ni neu ffoniwch 01437 720392.

Awyrgylch - Ray Burnell

Dydd Mawrth 4 Ionawr – dydd Sadwrn 26 Chwefror

Arddangosfa o baentiadau tirwedd Orllewin Cymru sy’n llawn awyrgylch.
Awyrgylch yw’r agwedd bwysicaf ar waith Ray.  Mae’n offeryn pwysig i baentiadau gael gwir deimlad o le ac amser, yn enwedig gyda’r delweddau tirwedd sy’n cael eu portreadu yng ngwaith Ray.

River Image by Ray Burnell

Darganfyddwch mwy am Oriel y Parc