Mae cyfnodau preswyl yn Oriel y Parc yn caniatáu i artistiaid gymryd ysbrydoliaeth oddi wrth harddwch tirwedd y Parc Cenedlaethol a gweithio gyda grwpiau ac ysgolion lleol i greu darnau gwreiddiol o waith celf.

Mae’r cyfnod preswyl hefyd yn darparu cyfle i artistiaid ryngweithio gyda darnau dethol o Amgueddfa Cymru.

Nid ydym yn derbyn unrhyw geisiadau am Artist Preswyl ar hyn o bryd. Am fanylion pellach ebostiwch ni neu ffoniwch 01437 720392.

Arddangosfa Sally Barham

1-27 Awst 2020

Mae arddangosfa Sally yn archwilio harddwch tir a morluniau gorllewin Cymru gan ddefnyddio Penrhyn Tyddewi fel canolbwynt yn yr arddangosfa newydd hon.

Sally Barham artwork inspired by the St Davids peninsula