Mae cyfnodau preswyl yn Oriel y Parc yn caniatáu i artistiaid gymryd ysbrydoliaeth oddi wrth harddwch tirwedd y Parc Cenedlaethol a gweithio gyda grwpiau ac ysgolion lleol i greu darnau gwreiddiol o waith celf.

Mae’r cyfnod preswyl hefyd yn rhoi cyfle i artistiaid ryngweithio â darnau dethol o Amgueddfa Cymru.

Nid ydym yn derbyn unrhyw geisiadau Arlunydd Preswyl pellach ar hyn o bryd. Am wybodaeth bellach, e-bostiwch ni neu ffoniwch 01437 720392.

Murmuriad - Golygfeydd o ddrudwen ar ymweliad gan Elly Morgan

Dydd Gwener 23 Chwefror i ddydd Sul 14 Ebrill 2024

Mae’r murmuriad hwn o ddrudwy, a grëwyd gan Elly, wedi’i ysbrydoli gan ddarn o ysgrifennu gan ei thad, Peter Brown. Rhoddodd ei waith pryfoclyd gipolwg i Elly ar fyd y drudwy, trwy lygaid yr aderyn hynod hwn. Gwnaeth i Elly feddwl am ei synnwyr rhyfeddod ei hun wrth wylio drudwy yn eu murmuriadau llifeiriol ar draws awyr Sir Benfro.

Nid yw amser byth yn cael ei wastraffu pan gaiff Elly ei swyno gan y bale hedfan a wneir gan y cymylau adar chwyrlïol hyn. Mae Elly’n falch o rannu arsylwadau ei thad ynghyd â’i drudwy clai wedi’i danio â mwg ac mae’n gobeithio cynyddu eich ymwybyddiaeth a’ch gwerthfawrogiad o ddrudwy. Mae cyd-artistiaid Ed Tanguay (lluniadau a phaentiadau) ac Aled Llewelyn (recordiad sain) yn ymuno ag Elly hefyd i gyd-fynd â thema’r arddangosfa.

Clay Starlings by Elly Morgan

Darganfyddwch mwy am Oriel y Parc