Sesiwn Gwrandawiad 5

Economi Ymwelwyr, Cyflogaeth, Cyfleusterau Cymunedol, Manwerthu a Thrafnidiaeth

Dydd Iau 4 Gorffennaf 2019 2.00pm

Ystafell Warrior, Neuadd Pater, Doc Penfro

Agenda Sesiwn Gwrandawiad 5

Pwyntiau Gweithredu ar gyfer Sesiwn Gwrandawiad 5

Ymatebion i’r Pwyntiau Gweithredu

Cyfranogwyr a Datganiadau wedi’u cyflwyno

Cyfranogwr (Asiant) ac ID Datganiad wedi’i gyflwyno Yn bresennol
APC Arfordir Penfro HS5-PCNPA y
Cyngor Sir Penfro – 2708 Dim Datganiad y
Cyngor Cymuned Marloes & St Brides – 2897 Dim Datganiad y
Bourne Leisure (Lichfields) – 1092 HS5_1092 Bourne Leisure y

Sesiynau Gwrandawiad Eraill