Ffurflen Gais CDC

Cwblhewch y ffurflen isod er mwyn gwneud cais am nawdd o'r Cronfa Datblygu Cynaliadwy. Darllenwch y nodiadau canllaw i'ch helpu chi i ateb y cwestiynau isod. I gael ragor o wybodaeth am y gronfa neu i lawrlwytho copi o'r ffurflen gais ewch i brif dudalen y Cronfa Datblygu Cynaliadwy.

Holiadur Cymhwysedd


fudiad gwirfoddol neu gymunedolelusen gofrestrediggrŵp neu glwb a gyfansoddwydcwmni nid-er-elw neu Gwmni Buddiannau Cymunedolmenter gymdeithasolcorff statudol (gan gynnwys cyngor tref, plwyf a chymuned)?

Ffurflen Gais

Rhan 1 Gwybodaeth am y sefydliad a manylion cyswllt

Mudiad gwirfoddol neu gymunedol (gan gynnwys elusennau cofrestredig, grwpiau neu glybiau a gyfansoddwyd, cwmnïau nid-er-elw, mentrau cymdeithasol a Chwmnïau Buddiannau Cymunedol)Sefydliadau statudol (gan gynnwys cynghorau tref, plwyf neu gymuned)Arall (nodwch)

Rhan 2: Eich prosiect

00

Rhan 3: Datganiad


Ticiwch y blychau isod i gadarnhau: