Bysiau Arfordirol

Archwiliwch yr Arfordir heb gar

Bysiau Arfordirol

Ewch i wefan Cyngor Sir Penfro i weld y wybodaeth ac amserlenni bysiau diweddaraf (agor mewn ffenest newydd).

  • Mae Gwibfws yr Arfordir (387/388), sy’n cwmpasu Penrhyn Angle, yn gweithredu ar amserlen y gaeaf 28 Medi i 24 Mai 2024.

Mae’r ardal a gwmpesir gan Wasanaeth 405 (Roced Poppit) nawr yn rhan o gynllun Fflecsi Sir Benfro. I gael ragor o wybodaeth, gweler y wybodaeth isod neu ewch i wefan Fflecsi Cymru (agor mewn ffenest newydd).

 

Fflecsi Sir Benfro

Mae Fflecsi Sir Benfro yn wasanaeth trafnidiaeth newydd ar alw sy’n gweithredu yng Ngogledd-Orllewin Sir Benfro.

Yn hytrach na gweithredu llwybr penodedig ac amserlen benodol, mae Fflecsi yn gweithredu o fewn parth penodol, ac mae ar gael rhwng 7.30am-6.30pm (Dydd Llun i Ddydd Sadwrn). Gall cwsmeriaid archebu lle trwy lawrlwytho Ap Fflecsi o’r Apple App Store (agor mewn ffenest newydd) neu’r Google Play Store (agor mewn ffenest newydd). Fel arall, gallwch archebu lle trwy ffonio 0300 234 0300 (Llun-Sadwrn: 7am-7pm/Sul: 9am-6pm).

Mae gwasanaethau yn cynnig gwahanol deithiau bod dydd i sicrhau bod pawb yn yr ardal yn gallu defnyddio’r gwasanaeth. Mae’n rhaid archebu teithiau ymlaen llaw.

Ewch i wefan Fflecsi Sir Benfro i gael rhagor o wybodaeth (agor mewn ffenest newydd).