Dogfennau Rhanbarthol a Lleol

Cynllun Datblygu Lleol 2

Dogfennau Rhanbarthol a Lleol ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol 2.

Dogfennau Rhanbarthol

REG01 Astudiaeth Adwerthu Rhanbarthol De-orllewin Cymru – Adroddiad Terfynol – Chwefror 2017 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

REG02 Astudiaeth Manwerthu Rhanbarthol Chwefror 2017 Erratum (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

REG03 Astudiaeth Manwerthu Rhanbarthol De-orllewin Cymru – Atodiadau – 1 – 11 a 15 – 16 – Chwefror 2017 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

REG04 Astudiaeth Manwerthu Rhanbarthol De-orllewin Cymru – Atodiadau – 12 – 14 – Chwefror 2017 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

REG05 Datganiad Technegol Rhanbarthol ar gyfer Gweithgorau Agregau Rhanbarthol De Cymru Adolygiad Cyntaf (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

 

Dogfennau Lleol

LOC01 Sipsiwn a Theithwyr – Asesiad 2015 (Cyngor Sir Penfro) (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

LOC02 Cynllun Gweithredu ar Adfer Natur Sir Benfro Rhan 1: Ein Strategaeth ar gyfer Natur (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

LOC03 Asesiad o’r Farchnad Dai Leol yn Sir Benfro 2014 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

LOC04 Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol 2015-19

 

Papurau Cefndir Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol 2020-2024

LOC05 1 Tirwedd, morwedd, tawelwch ac awyr dywyll (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

LOC06 2 Llesiant, cydraddoldeb a bywoliaeth (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

LOC07 2 Llesiant, cydraddoldeb a bywoliaeth (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

LOC08 4 Cadwraeth Natur (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

LOC09 5 Diwylliant a threftadaeth (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

LOC10 6 Hinsawdd ac ynni (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

LOC11 7 Adnoddau naturiol (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

LOC12 8 Deddfwriaeth a pholisïau (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

LOC13 “Cyfleoedd a Heriau”. Papur Trafod ar gyfer Cynllun Rheoli 2020-2024 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

LOC14 Cynllun Llesiant ar gyfer Sir Benfro, Mai 2018

Mwy am Cynllun Datblygu Lleol 2