Castellmartin: Hanes, Bywyd Gwyllt, Arfau a Defaid Mynydd Cymreig

Ffilm fer ar bwysigrwydd Maes Tanio Castellmartin heddiw - ar gyfer hyfforddiant milwrol, bywyd gwyllt anhygoel a phartneriaeth bori hirsefydlog.

Ariennir y ffilm gan Gronfa Stiwardiaeth Cadwraeth y Sefydliad Seilwaith Amddiffyn.