Llwybr Maes Castellmartin

Taith Hanner Dydd +

Llwybr Maes Castellmartin (Adran Gorllewin)

Mynediad i gerddwyr, marchogion a beicwyr.

Pellter: 9 km (5.5 milltir), dwywaith hynny, os dychwelwch ar hyd yr un llwybr
Cludiant cyhoeddus: Coastal Cruiser 387
Cymeriad: Llwybr wedi ei ddiffinio’n dda (gall fod yn fwdlyd mewn mannau), yn gymharol
wastad, caeau a da byw
Chwiliwch am: Golygfeydd o’r arfordir, meysydd tanio milwrol, adar gwyllt
Rhybudd: Cadwch at y llwybr – tanio byw ar feysydd tanio. Ffoniwch 01646 662367
(recordiad) neu 01646 662496 (Swyddog Maes Tanio) am fwy o wybodaeth.

Llwybr Maes Castellmartin (Adran y Dwyrain)

Mynediad i gerddwyr, marchogion a beicwyr.

Pellter: 9 km (5.5 milltir), dwywaith hynny, os dychwelwch ar hyd yr un llwybr
Cludiant cyhoeddus: Bws gwasanaeth Bosherston 387, Coastal Cruiser
Cymeriad: Llwybr wedi ei ddiffinio’n dda (gall fod yn fwdlyd mewn mannau), yn gymharol
wastad, caeau a da byw
Chwiliwch am: Golygfeydd o’r arfordir, meysydd tanio milwrol, adar gwyllt
Rhybudd: Cadwch at y llwybr – tanio byw ar feysydd tanio. Ffoniwch 01646 662367
(recordiad) neu 01646 662496 (Swyddog Maes Tanio) am fwy o wybodaeth.

Dewch o hyd i'r daith hon

Cyfeirnod Grid: SR885995

CYMERWCH OFAL!

  • Byddwch yn ofalus ar Lwybr yr Arfordir
  • Cadwch at y llwybr ac i ffwrdd o ymylon y clogwyni
  • Gwisgwch esgidiau cryfion a dillad cynnes, sy’n dal d ŵr
  • Cymrwch ofal arbennig mewn tywydd gwyntog a/neu wlyb
  • Cadwch lygad barcut ar blant a chwn bob amser
  • Cofiwch gau gatiau