Cyfarwyddiadau Glanhau Cadeiriau Olwyn y Traethau

Defnyddiwch y deunydd glanhau sydd ar gael i lanhau’r holl fannau cyffwrdd cyn defnyddio’r gadair olwyn ac ar ôl ei defnyddio. Gofynnir i chi hefyd olchi bob ochr i’r olwynion fel a ddangosir, a’r rhannau eraill sydd wedi’u marcio yn y llun isod ar ôl i chi ddefnyddio’r gadair.