Profwch yr Oes Haearn

Dydd Sadwrn 10 Chwefror to dydd Sul 18 Chwefror 10am – 3pm

Mae antur hynafol yn aros amdanoch!

Yn y Pentref Oes Haearn bydd aelodau cyfeillgar o’n llwyth (10am – 12.30pm a 1.30pm – 3pm) yn dweud popeth wrthych chi am fywyd yn yr Oes Haearn. Cewch gyfle i gael tro gyda “ffon dafl”, gwylio arddangosiad o grefft neu sgil hynafol, cael eich paentio gyda phatrymau prydferth glas a chael eich diddani gyda hen hanesion am sut oedd bywyd dros ddwy fil o flynyddoedd yn ôl. Mae taith tywys hefyd wedi’i chynnwys yn y pris mynediad am 12 hanner dydd.

 

Bore Tawel Profwch yr Oes Haearn

Dydd Sul 11 Chwefror and Dydd Sul 18 Chwefror 10am-12 hanner dydd

Bob bore Sul, ni’n neud sesiwn dawel yn y bore, lle mae’r pentrefwyr yn llai tebygol i wneud gweithgareddau swnllyd. Tal mynediad arferol.

Bearded man in celtic dress holding burning leaves and grass near a campfire

GWEITHGAREDDAU TEULUOL

Hwyl yn Henllys

Dydd Mawrth a Dydd Iau yn ystod y gwyliau ysgol 11.00am – 12.30pm a 1.30pm – 2.30pm.

Profwch amrywiaeth o gweithgareddau cyn-hanesyddol, holwch yn yr derbynfa wrth i chi gyrraedd i ffeindio allan pwy sesiwn sydd yn cael ei chynnal yn ystod eich ymweliad. Tâl ychwanegol ar ben prisiau mynediad arferol.

Druid Magic

Dydd Mercher 14 Chwefror 11am

Roedd Derwydd yr Oes Haearn yn wybodus, doeth ac yn gyfrinachol. Ymunwch â sesiwn ymarferol i geisio dysgu rhai o’u cyfrinachau, gan gynnwys dechrau tân, ceisio gwneud bara ac hefyd glasu’r wyneb. Oed 6+. £7 y plentyn ar ben y pris mynediad arferol.

DIGWYDDIADAU ARBENNIG

Rhyfeddodau Awyr y Nos

Nos Mercher 14 Chwefror 6.15pm – 7.45pm

Reconstructed iron age roundhouse with a thatched roof pictured under a starry sky. Location pictured is Castell Henllys Iron Age Village, Pembrokeshire

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yw un o’r mannau gorau i fwynhau’r tawelwch a’r awyr serog, ond ydych chi erioed wedi meddwl tybed beth fyddai ein hynafiaid wedi ei feddwl o awyr y nos â’r sêr yn disgleirio?
Wrth i ni ddathlu Wythnos Awyr Dywyll Cymru, dewch i gasglu o gwmpas gwres y tân mewn tŷ crwn yng Nghastell Henllys i wrando ar y storïwr Alice Courvoisier wrth iddi archwilio amrywiol gytserau a’n goleuo gyda straeon, mythau a chwedlau o wahanol draddodiadau diwylliannol. Os bydd y tywydd yn ffafriol, bydd cyfle i edmygu awyr y nos a chanfod rhai o’r cytserau ar ôl y sesiwn adrodd straeon.
Gwisgwch ddillad cynnes. Dewch â thortsh a binocwlars. 7+ oed. Rhaid i blant (7-16) fod o dan oruchwyliaeth oedolyn. Rhaid archebu lle. £8 y pen.

Archebwch Nawr

Diwyrnod Addysg Gartref – Yr Oes Hearn

Dydd Mercher 28 Chwefror 10.30am-2.30pm

Man in Iron Age costume adding daub to a wattle wall made from willow

Cyfle i deuluoedd a grwpiau addysg gartref i brofi Rhaglen Ysgolion Castell Henllys. Fe fydd y disgyblion yn cael y cyfle i dryfeilu nôl mewn amser i’r Oes Haearn am sesiwn a fydd yn cael ei arweinu gan un o’n dehonglwyr. Mae ein Rhaglen Ysgolion wedi’i chynllunio ar gyfer CA2 ac mae wedi’i hanelu at blant 7-11 oed. Mae ‘na croeso i blant hŷn i ddod gyda’u brodyr neu chwiorydd iau.

£6 y plentyn. Mae hyn yn cynnwys mynediad i un oedolyn am ddim ym mhob grwp teulu.

Archebwch Nawr