ORIAU AGOR

Castell 

23 Mawrth – 3 Tachwedd, 10am – 4.30pm

Ystafell de Nest

23 Mawrth – 3 Tachwedd, 10.30am – 4.00pm

Melin Heli

23 Mawrth – 3 Tachwedd, 11am – 5pm

Mae mynediad olaf 30 munud cyn cau

 

PRISIAU MYNEDIAD

Oedolyn (17+): £8

Consesiwn (65+ neu fyfyrwyr gyda thocyn fyfyrwyr dilys): £7

Plant (4-16): £6

Tocyn teulu (2 oedolyn a 2 plentyn): £25

Tocyn blynyddol/defnyddiwr cadair olwyn a/neu ofalwr cysylltiedig: Am ddim.

Rydych chi’n gymwys i gael mynediad am ddim os ydych chi:

  • deiliad Tocyn Blynyddol. Os oes gennych Docyn Blynyddol ar gyfer Castell Caeriw/Castell Henllys, dangoswch eich tocyn fel arfer ar ôl cyrraedd. Os hoffech brynu tocyn Blynyddol ffoniwch ni ar 01646 651 782 cyn i chi archebu. Ar hyn o bryd rydym yn ymestyn y dyddiad dod i ben ar tocynnau tymor 2020 dri mis.
  • defnyddiwr cadair olwyn a/neu ofalwr cysylltiedig. Mae’n ofynnol i ofalwyr ddod ag un o’r eitemau dogfennaeth a ganlyn:
   • Llythyr Lwfans Byw i’r Anabl (DLA)
   • Llythyr Taliad Annibyniaeth Personol (PIP)
   • Llythyr yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP)
   • Bathodyn Glas (angen ID â llun arno)
   • Llythyr wedi’i lofnodi gan Feddyg Teulu (angen ID â llun arno)
   • Cerdyn Gofalwr/llythyr gan sefydliad Gofalwyr neu Gyngor Sir.

TOCYN BLYNYDDOL

Uwchraddiwch eich tocyn i docyn blwyddyn! Cewch fynd i Gastell Caeriw a Castell Henllys mor aml ag y mynnwch chi mewn cyfnod o 12 mis. Uwchraddiwch ar ddiwrnod eich ymweliad ac fe wnawn ni ad-dalu pris eich tocyn dydd. Mae telerau ac amodau yn berthnasol

Oedolyn (17+): £20

Plant (4-16): £15

Consesiwn (65+ neu fyfyrwyr gyda thocyn fyfyrwyr dilys): £17.50

Tocyn teulu (2 oedolyn a 2 plentyn): £55