Little Women

Dydd Mawrth 16 Gorffennaf 2024

Gatiau ar agor 5.30pm, Sioe yn dechrau 6.30pm

Mae’n bleser gan Gwmni Theatr Chapterhouse gyflwyno stori hyfryd dyfod i oed Louisa May Alcott yr haf hwn. Dewch i gwrdd â Jo March gyda’i chwiorydd Meg, Amy a Beth. Mae pob chwaer yn benderfynol o ddilyn ei llwybr ei hun mewn bywyd, ond er y gall eu breuddwydion fod yn wahanol, mae eu cysylltiadau teuluol mor driw ag erioed. Stori ddyrchafol a chalonogol am daith y chwiorydd March i fyd oedolion a’r holl dreialon a buddugoliaethau a ddaw yn ei sgil, mae Little Women yn cynnwys gwisgoedd dilys a sgôr gerddorol hyfryd.

Argymhellir oedran 8+

Dewch â charthen neu gadair â chefn isel, croeso i bicnic, diodydd poeth a hufen iâ ar gael.

ARCHEBU YN HANFODOL: Archebwch yma!

Oedolyn £20.00, Gostyngiad (65+ neu fyfyriwr) £14.00, Plentyn (3 – 16) £12.00, Teulu £55 (2 + 2)

Ni ellir ad-dalu tocynnau a bydd y perfformiad yn mynd yn ei flaen mewn tywydd gwlyb. Gwisgwch ddillad cynnes/glaw, dewch â thortsh.

 

Peter Pan Banner

Peter Pan

Dydd Mawrth 6 Awst 2024

Gatiau ar agor 4.45pm, sioe yn dechrau 5.30pm

Yn dilyn llwyddiant “The Wizard of Oz,” mae Immersion Theatre, a enwebwyd am nifer o wobrau, yn eich gwahodd i hedfan i Neverland wrth iddynt ddod â’u hegni nodweddiadol i’w sioe gerdd fwyaf hudol hyd yma, PETER PAN.

Paratowch i feddwl am bethau hapus a hedfan yn uchel wrth i Peter ddireidus gychwyn ar antur fawr, gan gyflwyno’r plant Darling i’r bechgyn coll, Tinkerbell ddigywilydd, Smee ddoniol, a llu o gymeriadau cyffrous eraill, cyn wynebu’r dihiryn mwyaf dychrynllyd ohonynt i gyd, yr enwog Capten Hook!

Yn llawn cerddoriaeth fachog, toreth o ryngweithio â’r gynulleidfa, a sgript llawn chwerthin, mae’r sioe gerdd ddoniol a chyffrous hon am y bachgen na thyfodd i fyny erioed yn argoeli diddanu pob aelod o’r teulu o’r dechrau i’r diwedd… Fe fyddwch chi wedi gwirioni!

Yn addas ar gyfer oedran 4+

Hyd y perfformiad: Tua 100 munud gan gynnwys egwyl.

Dewch â charthen neu gadair â chefn isel, croeso i bicnic, diodydd poeth a hufen iâ ar gael.

ARCHEBU YN HANFODOL: Archebwch Yma!

Oedolyn £16.00, Gostyngiad (65+ neu fyfyriwr) £14.00, Plentyn (3 – 16) £12.00, Teulu £50 (2 + 2)

Ni ellir ad-dalu tocynnau a bydd y perfformiad yn mynd yn ei flaen mewn tywydd gwlyb. Gwisgwch ddillad cynnes/glaw, dewch â thortsh.

 

Beauty & the beast banner

Beauty and the Beast

Dydd Mercher 21 Awst 2024

Drysau ar agor 4.45pm, sioe yn dechrau am 5.30pm.

Ymunwch â Chwmni Theatr Chapterhouse yr haf hwn i weld fersiwn newydd sbon o’r stori dylwyth teg glasurol hon. Pan gaiff tywysog trahaus ei felltithio i fyw fel bwystfil erchyll, ei unig obaith yw merch ifanc garedig yn chwilio am rosyn. Wedi’i gyflwyno gyda cherddoriaeth wreiddiol fywiog a hiwmor pefriol mae’r addasiad newydd syfrdanol hwn o Beauty and the Beast yn berffaith i’r teulu cyfan.

Dewch â charthen neu gadair â chefn isel. Diodydd poeth a hufen iâ ar gael.

ARCHEBU YN HANFODOL: Archebwch Yma!

Oedolyn £20.00, Gostyngiad (65+ neu fyfyriwr) £14.00, Plentyn (3 – 16) £12.00, Teulu £55 (2 + 2)

Ni ellir ad-dalu tocynnau a bydd y perfformiad yn mynd yn ei flaen mewn tywydd gwlyb. Gwisgwch ddillad cynnes/glaw, dewch â thortsh.