Canllawiau Cynllunio Atodol Gymeriad y Morlun

Mabwysiadwyd y Canllawiau Cynllunio Atodol hyn yng nghyfarfod Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar 20 Medi 2023.