Canllawiau Cynllunio Atodol Effaith Gronnol Tyrbinau Gwynt Dros Dro

Effeithiau Cronnol Tyrbinau Gwynt: Cario drosodd y canllawiau presennol. Wedi’i ddiweddaru i adlewyrchu’r polisi cynllunio cenedlaethol diweddaraf, polisi’r cynllun datblygu lleol, canllawiau cynllunio atodol ar gyfer ynni adnewyddadwy a morluniau a Chynrychiolaeth Weledol o Ffermydd Gwynt o Ganllawiau Treftadaeth Naturiol yr Alban: Canllawiau Arferion Da, Fersiwn 2.2 (2017).

CCA Effaith Gronnol Dros Dro