Canllawiau Cynllunio Atodol Gymeriad y Dirwedd

Cymeriad Tirwedd: Cario drosodd y canllawiau presennol. Yn cynnwys diweddariadau i gyfeiriadau polisi yng Nghynllun Datblygu Lleol 2.

Diweddarwyd y canllaw hwn i ystyried mân ddiweddariadau i LANDMAP yn 2015 ynghylch newid tirwedd canfyddadwy mewn crynodeb yn y cyflwyniad. Mae newidiadau tirwedd unigol ar gyfer ardaloedd cymeriad penodol hefyd wedi’u nodi yn adran ‘Tueddiadau Tirwedd Canfyddadwy’ y taflenni gwaith ar Ardaloedd Cymeriad Tirwedd lle bo’n briodol. Mae gwybodaeth am newid yn yr hinsawdd hefyd wedi’i diweddaru.

Cyflwyniad CCA Dros Dro Cymraeg

CCA Taflenni Data a Gasglwyd 1-7 Dros Dro

CCA Taflenni Data a Gasglwyd 8-14 Dros Dro

CCA Taflenni Data a Gasglwyd 15-21 Dros Dro

CCA Taflenni Data a Gasglwyd 22-28 Dros Dro

CCA Atodiad 8.1 Dros Dro