Adroddiad Ymgynghori

Cynllun Datblygu Lleol 2

Cynllun Datblygu Lleol 2 – Adroddiad Ymgynghori

Cynllun Datblygu Lleol 2 – Adroddiad Ymgynghori

Mae’r Awdurdod wedi cynllunio Adroddiad Ymgynghori sy’n rhoi manylion ynghylch y Strategaeth a Ffafrir, Cynllun Adnau, Newidiadau â Ffocws a’r broses Ymgynghori ar Newidiadau Materion sy’n Codi.

Strategaeth a Ffafrir

Adroddiad Ymgynghori Cychwynnol

Adnau a Newidiadau â Ffocws

Adroddiad Ymgynghori

Newidiadau Materion sy’n Codi

Bu i’r Awdurdod hefyd yn ymgynghori ar ddogfen Newidiadau Materion sy’n Codi. Gweler isod Atodiad i’r Adroddiad Ymgynghori yn crynhoi’r holl sylwadau a dderbyniwyd ar y ddogfen ac ymateb yr Awdurdod.

Atodiad yn cynnwys Sylwadau ar y Newidiadau Materion sy’n Codi ac Ymateb yr Awdurdod.

Atodiad 1: Mynegai Sylwadau yn llawn (trefn rifol).