Her Cyw Pasg!

Fluffy Easter Chicks

Dydd Sadwrn 23 Mawrth – Dydd Sul 14 Ebrill, 10am– 4pm

Mae Cywion Pasg mwythlyd yn cuddio o amgylch y Castell. Cymerwch Her Cyw Pasg i ddod o hyd iddyn nhw i gyd a hawlio eich gwobr Pasg flasus!

Cymerwch ran gan ddefnyddio ffôn clyfar.

Codir £2 y plentyn ynghyd â thâl mynediad arferol.

 

Hanesion Hyll

Man in pillory

Dydd Llun i ddydd Gwener o 25 Mawrth – 5 Ebrill am 11am
29 Mai, 30 Mai, 31 Mai am 11am

Darganfyddwch yr holl bethau na chawsoch eu dysgu erioed amdanynt yn y dosbarth hanes! Straeon gwaedlyd, chwedlau ofnadwy ac adroddiadau arswydus am fywyd y castell mewn sgwrs hwyliog, ryngweithiol ar gyfer y genhedlaeth iau.

Wedi’i gynnwys AM DDIM gyda ffi mynediad arferol. Rhaid i blant gael eu goruchwylio.

 

TÂN! Lansiad y Fagnel Fawr

Trebuchet at Carew Castle

Dydd Mawrth 2 Ebrill, dydd Iau 30 Mai am 2.30pm

Ymunwch â ni wrth i ni gyfri a thanio ein Magnel Fawr, catapwlt canoloesol anferth a ddefnyddiwyd i ymosod ar Gestyll. Gwyliwch wrth i’r arf gwarchae dyfeisgar a phwerus hwn gael ei lansio, gwelwch bŵer peirianneg ganoloesol ar waith. Dysgwch sut y cafodd cerrig enfawr eu taflu gyda digon o rym i dorri’r amddiffynfeydd cryfaf, roedd pethau eraill a gafodd eu taflu yn cynnwys cyrff pla, carcasau anifeiliaid yn pydru, a thar llosg!

Dewch â’r teulu cyfan am brofiad addysgiadol llawn hwyl.

 

Academi Hud yr Ysgol Dewiniaid a Gwrachod

A magical wizard

Ebrill 3, 4, 5, 9, 10, 11 am 1pm
Mai 30 am 12pm a 3.30pm

Paratowch ar gyfer profiad hudolus fel erioed o’r blaen wrth i The Storymaster’s Tales ddatgelu ei sioe syfrdanol newydd Ysgol Dewiniaid a Gwrachod yng Nghastell Caeriw!

Paratowch eich hunain ar gyfer yr ‘Academi Hud’ syfrdanol, sbloet hud i’r teulu sydd nid yn unig yn diddanu ond hefyd yn datgelu cyfrinachau rhyfeddodau hudolus. Wedi’i chyflwyno gan Aelod nodedig o’r Cylch Hud, y sioe hon yw eich tocyn i fyd sy’n llawn cymeriadau bywiog, dirgelion cyfareddol, a rhyfeddodau syfrdanol.

Ymunwch â ni am daith 45 munud i fyd rhyfeddol, lle byddwch nid yn unig yn gweld yr hud a lledrith ond hefyd yn dysgu rhai triciau syfrdanol i greu argraff ar eich teulu a’ch ffrindiau wedyn. Yn berffaith ar gyfer rhai anturus o 6 oed i oedolion, bydd y sioe ryngweithiol hon i’w gweld yn lleoliad hudolus y Neuadd Leiaf. Sylwch nad oes gan y lleoliad fynediad i gadeiriau olwyn.

Argymhellir yn gryf eich bod yn archebu lle, felly sicrhewch eich lle nawr am £6 y person yn unig. Archebwch Yma! Peidiwch â cholli’r cyfle bythgofiadwy hwn i fod yn rhan o’r swyngyfaredd!

Mae hwn yn weithgaredd ychwanegol: nodwch fod ffioedd mynediad arferol y Castell hefyd yn berthnasol i bob oedolyn a phlentyn a rhaid eu talu ar y diwrnod.

 

Llwybr Adar Arbennig

Two swallows standing on top of a fence

Bob dydd o ddydd Sadwrn 4 Mai tan ddydd Sul 2 Mehefin

Mae Castell Caeriw a Phwll y Felin yn hafan i adar. Allwch chi weld rhai o’n ffefrynnau gan gynnwys glas y dorlan, crëyr glas, crehyrod, elyrch a hwyaid yr eithin yn nythu yn y Castell? Ymunwch â ni ar gyfer y llwybr trysor llawn hwyl hwn a derbyn gwobr wych!

Cymerwch ran gan ddefnyddio ffôn clyfar.

£2 y plentyn. Mae ffioedd mynediad arferol yn berthnasol.

 

Sioe Geir Castell Caeriw

Car Show at Carew Castle

Dydd Llun 6 Mai, 10am – 3pm

Uchafbwynt yn ein calendr bob blwyddyn! Edmygwch y ceir, beiciau modur, a cherbydau milwrol clasurol a hen ffasiwn gorau o bob rhan o dde Cymru. Mae llawer o weithgareddau hwyliog eraill i deuluoedd yn gwneud hwn yn ddiwrnod allan gwych!

Eisiau dod â cherbyd gyda chi? Mae ein sioe geir bellach yn llawn ac ar gau i geisiadau. Os hoffech le ar ein rhestr wrth gefn, cofrestrwch eich diddordeb yma.

Efallai na fydd y sioe yn mynd yn ei blaen mewn tywydd gwlyb. Mae ffioedd mynediad arferol i’r Castell yn berthnasol, sioe wedi’i chynnwys gyda phris tocyn arferol.

Taith Dywys: Cyfrinachau Adeiladu Castell

A ruined stone castle next to a river viewed from the air

Dydd Iau 9 Mai, 20 Mehefin

Dysgwch rai o gyfrinachau adeiladu cestyll ar y daith rad ac am ddim hon. Darganfyddwch dechnegau adeiladu sydd wedi’u hen anghofio, a nodweddion pensaernïol cudd.

Wedi’i gynnwys AM DDIM gyda ffi mynediad arferol.

 

Cwffas Canoloesol

Group of people in medieval dress holding swords and shields

Sul 26 – Mawrth 28 Mai, 10am – 4pm

Mae saethwyr a marchogion ysblennydd Bowlore yn ôl gyda’u gwersyll canoloesol ar gyfer ymladd cleddyfau heriol, saethyddiaeth anhygoel ac arddangosiadau arfwisgoedd. Cymerwch ran mewn Ysgol Cleddyf, Saethyddiaeth a dysgu sut i drin cleddyf canoloesol dilys ac arfau eraill.

Mae ffioedd mynediad arferol yn berthnasol ynghyd â thâl bach mewn ARIAN PAROD ar gyfer rhai gweithgareddau.

 

Lliwio Botanegol i Bawb

Dydd Mercher 29 Mai, 11am – 4pm

Ymgollwch ym myd bywiog o printiau botanegol gyda Makepeace Studio, sefydliad dielw deinamig sy’n ymroddedig i gynnwys y gymuned mewn technegau tecstilau creadigol a chynaliadwy. Bydd amrywiaeth o weithgareddau i wneud printiau botanegol cyfareddol yn cael eu cynnig, sy’n addas ar gyfer pob oed. Dewch draw i ddarganfod llawenydd y broses alcemegol yn uniongyrchol, o grefftio cardiau cyfarch personol i greu bagiau tote hardd a chrysau-t gyda chynlluniau unigryw yn seiliedig ar blanhigion, mae rhywbeth i bawb ei archwilio.
Pris y gweithgareddau rhwng £5 a £30, sesiwn galw heibio.

Sylwch, mae ffioedd mynediad arferol y Castell yn berthnasol.

 

Barod am Berlysiau!

Glass cup of lemon balm tea with a bunch of herbs

Dydd Gwener 31 Mai, 11am – 12pm

Cyfle i blant a theuluoedd ddarganfod byd rhyfeddol perlysiau! Mwynhewch daith fer o amgylch ein gwelyau perlysiau, gan flasu ac arogli wrth fynd. Casglwch yr holl gynhwysion perlysiau y bydd eu hangen arnoch i wneud past dannedd, te balm lemwn a ‘blodeuglwm’, cymysgedd persawrus o berlysiau a blodau ffres.

Mae’r gweithgaredd hwn yn para tua 1 awr.

£2 y plentyn, oedolion am ddim.

Nid yw hyn yn cynnwys mynediad i’r Castell, gellir prynu tocynnau ar gyfer y Castell ar wahân os dymunir.

 

Taith Gerddi

Lady smelling herbs un

Dydd Iau 16 Mai, 6 Mehefin am 2.30pm

Ymunwch â thaith dywys am ddim o amgylch ein gardd berlysiau. Bydd ein tywysydd gwybodus yn eich cyflwyno i’n gwelyau o berlysiau coginiol, lliw, meddyginiaethol a phersawrus gyda chipolwg hynod ddiddorol ar eu defnydd trwy gydol hanes.

Wedi’i gynnwys AM DDIM gyda ffi mynediad arferol.

 

Datgelu Hanes: Gorffennol Sir Benfro

Dydd Sadwrn 1 Mehefin, 10am – 4pm

Cyfle unigryw i archwilio hanes cyfoethog Sir Benfro a dysgu am y darganfyddiadau archeolegol sydd wedi llunio’r rhanbarth dros amser. Bydd ymwelwyr yn cael y cyfle i archwilio ystod eang o arteffactau a chasgliadau yn ogystal ag ymgysylltu ag arbenigwyr a selogion o wahanol feysydd. Gyda gweithgareddau archaeoleg ymarferol i blant, gemau, sgyrsiau, Ysgol Farchogion a Saethyddiaeth, mae’n ddiwrnod i bawb sy’n ymddiddori mewn hanes ac archeoleg.

Mae ffioedd mynediad arferol yn berthnasol.

 

Gweithdy Popeth Gwyllt

Bunches of herbs

Dydd Mawrth 18 Mehefin, 3.30pm – 5.30pm

Mwynhewch daith dywysedig fer o amgylch ein gardd perlysiau gyda’n Prif Arddwr, gan flasu ac arogli wrth ichi fynd. Dysgwch bopeth am ddefnydd meddygol a choginiol perlysiau trwy gydol hanes.

Casglwch yr holl gynhwysion perlysieuol naturiol y byddwch eu hangen i gymryd rhan yng Ngweithdy Popeth Gwyllt. Cewch baratoi dished o de balm lemon neu bupur-fintys, creu cwdyn lafant bach, ‘blodeu-glwm’ – tusw persawrus o berlysiau a blodau ffres, a hyd yn oed greu pâst dannedd saets!

Bydd teisennau a diodydd gyda thro bach gwyllt ar gael i’w prynu trwy gydol y sesiwn.

£15 y person.

Rhaid archebu ymlaen llaw: Archebwch Yma!

Cynhelir yn Ystafell De Nest, yng Ngardd Furiog Castell Caeriw.

Ni ellir rhoi ad-daliadau.