gweithgareddau teuluol

Arwr neu Leidr Pen Ffordd – ar drywydd y Robin Hood Cymreig
Dydd Sadwrn 22 Gorffennaf – Dydd Sul 3 Medi, 10am – 4pm

Hero or Highwayman

Adnabyddir Twm Siôn Cati fel y Robin Hood Cymreig a grwydrai heolydd Cymru ar ddiwedd y 18fed ganrif, gan ddwyn oddi wrth y cyfoethog ond, mae’n debyg, anghofio’r rhan am roi i’r tlawd! Yn hwyrach yn ei fywyd mae’n debyg iddo droi ei gefn ar ei arferion troseddol gan dyfu’n un o hoelion wyth y gymuned – do fe wir?

Darganfyddwch y gwir am y lleidr pen ffordd chwedlonol hwn ar helfa drysor o amgylch y Castell – gan chwilio am y trysor y mae wedi ei guddio! Dewch o hyd i’r cyfan i dderbyn eich gwobr!

Cymerwch ran gan ddefnyddio ffôn clyfar.

£2 y plentyn yn ogystal â thâl mynediad arferol.

 

Dyddiau Rhialtwch Canoloesol!
Bob Dydd Sul i Ddydd Iau o 23 Gorffennaf – 31 Awst (Ac eithrio 27 a 28 Awst)

Medieval Merriment

Mwynhewch ddiwrnod yn llawn i’r ymylon o hwyl canoloesol i bob oed. Yn ogystal ag arddangos eich sgiliau fel Marchog yn ein llwybr Maes Profi AM DDIM, bydd digonedd o weithgareddau eraill i ysweiniaid ifanc eu mwynhau!

10.30am Hanesion Atgas

Dysgwch bopeth na glywoch chi amdano mewn gwersi hanes! Straeon gwaedlyd, hanesion dychrynllyd ac adroddiadau ffiaidd am fywyd yn y castell mewn sgwrs ryngweithiol, hwyliog ar gyfer y genhedlaeth iau.

Yn gynwysedig AM DDIM yn y tâl mynediad arferol. Rhaid i blant gael eu hebrwng gan oedolyn.

11am Ysgol Marchogion

Ymunwch â’n Hysgol Marchogion hwyliog RHAD AC AM DDIM; cewch ddysgu sgiliau cleddyfa a sut i ddychryn y gelyn! Os byddwch yn llwyddiannus, cewch eich urddo’n un o amddiffynwyr Castell Caeriw!

Yn gynwysedig AM DDIM yn y tâl mynediad arferol. Rhaid i blant gael eu hebrwng gan oedolyn.

11.30am – 3pm Rhoi tro ar Saethyddiaeth

Dewch i wella eich sgiliau bwa gyda Rhoi tro ar Saethyddiaeth! Rhaid i blant gael eu hebrwng gan oedolyn.

Tâl mynediad arferol, a chodir tâl ychwanegol am sesiwn saethyddiaeth. Talwch arian parod i’r saethyddion neu talwch gyda cherdyn yn Siop y Castell.

3pm Arwr neu Leidr Pen Ffordd?

Os ydych wedi cwblhau llwybr yr helfa drysor efallai yr hoffech wybod mwy am Twm Siôn Cati, y Robin Hood Cymreig! Crwydrai’r Cymro anfad heolydd Cymru ar ddiwedd y 18fed ganrif, gan ddwyn oddi wrth y cyfoethog ond, mae’n debyg, anghofio’r rhan am roi i’r tlawd! Ymunwch â’r sesiwn ryngweithiol, hwyliog hon, gyda digon o ryngweithio ar gyfer y teulu cyfan. Dysgwch y gwir am y Cymro chwedlonol hwn – oedd e’n arwr mewn gwirionedd neu’n ddim ond lleidr pen ffordd ysgeler?!

Yn gynwysedig AM DDIM yn y tâl mynediad arferol. Rhaid i blant gael eu hebrwng gan oedolyn.

 

Straeon y Prif-Storïwr
yn antur adrodd stori ryngweithiol!
Dydd Mawrth 1, 8 & 29 Awst yn 12pm & 2pm

Bydd y sioe theatr ryngweithiol hon yn eich cludo i fyd o lên werin a storiâu tylwyth teg, lle mae angenfilod a hud a lledrith yn wirioneddol. Bydd yn rhaid i’r gynulleidfa helpu ein Dewin i ddod o hyd i Seliau cyfriniol yr Elfennau ac atal y wrach ddrwg Baba Yaga.
Yn seiliedig ar y llyfrau llwyddiannus Storymaster’s Tales, ac yn uniongyrchol o’i gwobrau dwy flynedd Tripadvisors Travellers Choice, mae’r sioe hon yn Newydd Sbon i Gastell Caeriw.
Mae’r sioe yn para tua 40 munud. Tocynnau wedi’u cyfyngu i dim ond Pum deg.
Bydd hyn yn digwydd y tu allan, ond y tu mewn i’r Neuadd os bydd tywydd garw.
Addas i 6 oed ac i fyny. Rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn sy’n talu.
*Sylwer nad oes gan y Neuadd fynediad i’r anabl.

£6 y pen.

Archebwch Yma

Sylwer: mae hwn yn ddigwyddiad a drefnir gan gwmni allanol felly mae’r tâl mynediad i Gastell Caeriw yn daladwy hefyd.

 

Hanesion Atgas
Bob dydd (ac eithrio dyddiau Sadwrn) o 23 Gorffennaf – 1 Medi am 10.30am (ac eithrio 27 a 28 Awst)

Horrid Histories

Dysgwch bopeth na glywoch chi amdano mewn gwersi hanes! Straeon gwaedlyd, hanesion dychrynllyd ac adroddiadau ffiaidd am fywyd yn y castell mewn sgwrs ryngweithiol, hwyliog ar gyfer y genhedlaeth iau.

Yn gynwysedig AM DDIM yn y tâl mynediad arferol. Rhaid i blant gael eu hebrwng gan oedolyn.

 

Digwyddiadau Arbennig

Diwrnod Allan i’r Cŵn
Dydd Sadwrn 15 Gorffennaf, 10am – 4pm

Doggy Day Out

Dewch â’ch cyfaill bach blewog i Gaeriw am y dydd! Cymerwch ran AM DDIM mewn sioe gŵn hwyliog; wnewch chi ennill yr adran ‘Trafodwr Iau Gorau’ neu’r adran ‘Edrych debycaf i’w berchennog’?! Rhowch dro ar y cwrs rhwystrau i gŵn neu’r cythriad cŵn, ac ymlwybrwch trwy’r stondinau’n llawn danteithion ar gyfer cŵn (a phobl hefyd!). Bydd pob cynffon yn siglo wrth ichi fynd am dro o amgylch Llyn y Felin a mwynhau’r ‘llwybr tebyg at ei debyg’ doniol ar y ffordd!

Tâl mynediad arferol a thâl bychan ychwanegol, ARIAN PAROD, am rai gweithgareddau.

 

Datguddio Hanes: Gorffennol Sir Benfro
Dydd Llun 24 Gorffennaf, 10am – 4pm

Cyfle unigryw i archwilio hanes cyfoethog Sir Benfro a dysgu am y darganfyddiadau archeolegol sydd wedi llunio’r ardal dros y canrifoedd. Caiff ymwelwyr gyfle i archwilio ystod eang o arteffactau a chasgliadau yn ogystal â sgwrsio gydag arbenigwyr a selogion o amrywiol feysydd. Gyda gweithgareddau archeoleg ymarferol ar gyfer y plant, gemau, cyflwyniadau, Ysgol Marchogion a Rhoi Tro ar Saethyddiaeth, mae’n ddiwrnod i bawb sydd â diddordeb mewn hanes ac archeoleg.

 

Plant yn Rheoli’r Castell!
Dydd Gwener 28 Gorffennaf, 10am – 3pm

Kids Rule the Castle

Diwrnod i blant ifanc gymryd rheolaeth o’r Castell! Dewch ag oedolyn gyda chi i fwynhau diwrnod yn llawn gweithgareddau hwyliog i’r teulu cyfan, gyda’r ffocws ar blant dan 6 oed ond sy’n berffaith i bob oed. Yn cynnwys cornel anifeiliaid, gemau traddodiadol, creu swigod anferth, helfa drysor, saethyddiaeth, adrodd straeon, celf a chrefft a LLAWER mwy!

Tâl mynediad arferol yn ogystal â thâl ARIAN PAROD bychan am rhai o’r gweithgareddau.

 

Gŵyl Cyfeillion Tylwyth Teg y Goedwig
Dydd Mawrth 15 Awst

Forest Fairy Friends

Ymunwch â Gŵyl Cyfeillion Tylwyth Teg y Goedwig a dathlu llawenydd yr haf trwy ddawnsio, cerddoriaeth a chreu crefftau. Mae’r tylwyth teg yn paratoi’r goedwig ar gyfer y Ddawns Ganol Haf ac maen nhw angen eich help chi i ddod o hyd i greaduriaid y goedwig a gofalu am y blodau hardd. Bydd gennym 3 gweithdy hwyliog a gynhelir ar wahanol adegau o’r dydd i’r teulu cyfan eu mwynhau.

11am Jamborî Gerddorol (0 – 5 oed)

Mae’r gweithdy hwn wedi ei greu i gyflwyno llawenydd cerddoriaeth a dawns i chi a’ch plentyn. Awr ryngweithiol o hwyl hafaidd sy’n archwilio’r goedwig gan ddefnyddio offerynnau cerdd a chreaduriaid y goedwig.

1.30pm Gŵyl Cyfeillion Tylwyth Teg y Goedwig (3+ oed)

Ymunwch â’r tylwyth teg ar eu taith trwy’r goedwig i baratoi ar gyfer y Ddawns Ganol Haf. Gallwch edrych ymlaen at gemau rhyngweithiol, dawnsio a pherfformiad dawns byr gan y tylwyth teg eu hunain. Bydd y gweithdy hwyliog hwn yn cael y teulu cyfan ar eu traed i ddawnsio a chanu.

3pm Campweithiau Creadigol (3+ oed)

Er mwyn mynd i’r Ddawns Ganol Haf bydd angen inni greu addurniadau ar gyfer y goedwig a thlysau coedwigol inni ddawnsio ynddyn nhw. Bydd pob person yn derbyn pecyn crefftau gyda’r holl offer angenrheidiol i greu coron flodau / garlant bapur coedwigol / adenydd tylwyth teg / gwe corryn. Bydd y tylwyth teg yn eich arwain trwy’r broses. I ddathlu eich gwaith caled, daw’r diwrnod i ben gyda phawb yn dawnsio yn y Ddawns Ganol Haf.

£5 y plentyn, y gweithdy, yn ogystal â thâl mynediad arferol y castell, dylech gyrraedd 10 munud cyn y sesiwn.

RHAID ARCHEBU YMLAEN LLAW: Archebwch Nawr

Sylwer: mae hwn yn ddigwyddiad a drefnir gan gwmni allanol felly mae’r tâl mynediad i Gastell Caeriw yn daladwy hefyd.

 

Penwythnos o Arfau a Rhyfela
Dydd Sadwrn 26 i ddydd Llun 28 Awst, 10am-4pm

Historia Normannis 3

Ymunwch â phenwythnos gŵyl y banc llawn hanes byw, arfau a rhyfela, wrth i Historia Normannis fynd â Chastell Caeriw yn ôl i’r 12fed ganrif! Yn cynnwys gwersyll Canoloesol sy’n arddangos sgiliau traddodiadol, arddangosfeydd syfrdanol o ymladd ac arfau a Rhoi Cynnig ar Saethyddiaeth.

Penwythnos wedi’i gynnwys AM DDIM gyda ffi mynediad arferol y Castell. Tâl bach am rai gweithgareddau.

teithiau arbenigol

Taith Dywysedig: Cyfrinachau Adeiladu’r Castell
Dyddiau Iau 6 Gorffennaf a 7 Medi am 2.30pm

Castle Construction Tour

Cyfle i glywed rhai o gyfrinachau adeiladu’r castell ar y daith rad ac am ddim hon. Dysgwch am dechnegau adeiladu hynafol a nodweddion pensaernïol cudd.

Wedi ei gynnwys AM DDIM yn y tâl mynediad arferol.

 

Taith o’r Ardd
Dydd Iau 13 Gorffennaf am 2.30pm

Garden Tour at Carew Castle

Ymunwch â thaith dywysedig am ddim o amgylch ein gardd perlysiau. Bydd ein tywysydd gwybodus yn eich cyflwyno i’n gwelyau o berlysiau coginio, lliwio, meddyginiaethol a phersawrus gyda gwybodaeth ryfeddol am eu defnydd trwy hanes.

Wedi ei gynnwys AM DDIM yn y tâl mynediad arferol.

 

Taith Ysbrydion
Dyddiau Iau 20 Gorffennaf am 8pm, 10 Awst am 7.30pm a 24 Awst am 7pm

Ghost Walk

Dysgwch am ochr dywyllach bywyd y Castell wrth ichi ymuno â thaith ysbrydion dywysedig. Bydd ein tywysydd deallus yn adrodd straeon am ysbrydion, bwganod a digwyddiadau iasoer a brofwyd yn y Castell.
£8 Oedolyn, £6 Plentyn (4-16)

RHAID ARCHEBU YMLAEN LLAW: Archebwch Nawr

Ni roddir ad-daliadau. Gwisgwch ddillad cynnes / sy’n dal dŵr, dewch â thortsh. Dylech gyrraedd 10 munud cyn yr amser dechrau.

 

Taith o’r Castell yn y Gwyll
Dyddiau Iau 27 Gorffennaf am 8pm, 17 Awst 7.15pm a 31 Awst 6.45pm
Carew Castle Evening Tour

Carew Castle Evening Tour

Mwynhewch daith dywysedig o amgylch y Castell wedi iddo gau am y dydd. Dysgwch am ei esblygiad o gaer Geltaidd i amddiffynfa Ganoloesol, cadarnle Tuduraidd ac yn olaf blasty Elisabethaidd, a sut gafodd ei hanes ei ffurfio gan drigolion anfad a lliwgar.

Oedolyn £8, Plentyn £6.

RHAID ARCHEBU YMLAEN LLAW: Archebwch Nawr

Ni roddir ad-daliadau. Gwisgwch ddillad cynnes / sy’n dal dŵr, dewch â thortsh. Dylech gyrraedd 10 munud cyn yr amser dechrau.

 

Theatr Awyr Agored

Sherwood: The Adventures of Robin Hood
Dydd Llun 31 Gorffennaf – Dydd Gwener 4 Awst
Drysau’n agor 5.45pm, Sioe yn dechrau 6.30pm

Sherwood Theatre Poster

Mae cwmni Red Herring Theatre yn dychwelyd i Gastell Caeriw gyda sioe’n llawn cyffro, chwerthin, ymladdfeydd cleddyfa, a chymeriadau anfarwol fel John Bach, y Brawd Tuck, a’r Forwyn Farian. Mae Sherwood: The Adventures of Robin Hood yn adrodd stori fytholwyrdd arwr y werin sy’n herio’r rheini sydd mewn grym. Mae’r stori deuluol gyffrous hon yn berffaith ar gyfer noson o haf. Felly dewch â’ch picnic a byddwch yn barod i osgoi ambell i ffon ddwybig – fyddwch chi ddim am golli eiliad o’r hwyl herfeiddiol!

Argymhellir ar gyfer 5+ oed

Dewch â blanced neu gadair cefn isel, mae croeso i bicnics, bydd diodydd twym a hufen iâ ar gael.

RHAID ARCHEBU YMLAEN LLAW: Archebwch Nawr

Oedolyn £14.00, Consesiynau (65+ neu fyfyrwyr) £12.00, Plentyn (3 – 16) £9.00, Teulu £40 (2 + 2)

Ni roddir ad-daliadau a bydd y perfformiad yn mynd ymlaen mewn tywydd gwlyb. Gwisgwch ddillad cynnes / sy’n dal dŵr, dewch â thortsh.

 

The Wizard of Oz
Dydd Llun 7 Awst
Drysau’n agor 4.45pm, Sioe’n dechrau 5.30pm

The Wizard of Oz poster

Fe’ch gwahoddir i glicio eich sodlau a dawnsio i lawr yr heol brics melyn wrth i gwmni Immersion Theatre gyflwyno addasiad newydd sbon o The Wizard of Oz, sioe hudol i’r teulu cyfan sy’n sicr o’ch cael yn eich dyblau o’r dechrau i’r diwedd!

Ymunwch â Dorothy ar ei thaith i’r Ddinas Emrallt wrth iddi hi a’i chyfeillion cywir: y bwgan brain twp ond eofn, y llew llwfr, a’r dyn tun digalon (yn llythrennol!), lywio eu ffordd trwy wlad hudol i chwilio am y nerthol a’r rhyfeddol Ddewin yr Oz. Mae Gwrach Gas y Gorllewin yn benderfynol o’u hatal doed a ddel, a fydd ysbryd cyfeillgarwch yn trechu’r drygionus?

Gyda digonedd o ryngweithio cynulleidfaol, gwisgoedd gwych, sgript wreiddiol, a llawer o chwerthin, mae’n sicr y bydd y fersiwn newydd hon yn eich cael ar eich traed i floeddio, clapio a chanu gyda’r casgliad o ganeuon newydd wrth i gwmni Immersion Theatre gyflwyno gwledd wych i’r teulu oll.

Argymhellir ar gyfer 4+ oed

Dewch â blanced neu gadair cefn isel, mae croeso i bicnics, bydd diodydd twym a hufen iâ ar gael.

RHAID ARCHEBU YMLAEN LLAW: Archebwch Nawr

Oedolyn £16.00, Consesiynau (65+ neu fyfyrwyr) £13.00, Plentyn (3 – 16) £11.00, Teulu £49 (2 + 2)

Ni roddir ad-daliadau a bydd y perfformiad yn mynd ymlaen mewn tywydd gwlyb. Gwisgwch ddillad cynnes / sy’n dal dŵr, dewch â thortsh.

 

Open Air Theatre:  Bad Dad
Dydd Mawrth 22 Awst
Drysau’n agor 4.45pm, sioe’n dechrau am 5.30pm.

Bad Dad

Wedi ei ysgrifennu gan un o awduron plant mwyaf poblogaidd y DU – David Walliams, mae “Bad Dad” yn dilyn Frank a’i dad Gilbert wrth iddynt wneud eu gorau i ddianc rhag crafangau’r arch-droseddwr lleol a chlirio enw Gilbert.

Nid oedd tad Frank, sef Gilbert, yn cael ei ystyried yn droseddwr erioed. I ddweud y gwir, i Frank a’r bobl leol fe oedd ‘brenin chwedlonol y trac’, Gilbert y Gwych. Hynny yw, tan i ddamwain ddifrifol roi stop i’w ddyddiau rasio. Ac yntau’n teimlo fel ei fod wedi mynd o ‘arwr i adfyd’, mae tad Frank yn cael ei hudo gan atyniad tywyll bywyd fel gyrrwr dianc.

Mae’r stori dwymgalon hon yn dilyn uchafbwyntiau ac isafbwyntiau perthynas tad a mab wrth iddynt lywio eu ffordd trwy fyd yn llawn troseddau, cyrsiau ceir a charcharorion!

Argymhellir ar gyfer 7+ oed.

Dewch â blanced neu gadair cefn isel. Bydd diodydd twym a hufen iâ ar gael.

RHAID ARCHEBU YMLAEN LLAW: Archebwch Nawr

Oedolyn £16.00, Consesiynau (65+ neu fyfyrwyr) £13.00, Plentyn (3 – 16) £11.00, Teulu £49 (2 + 2)

Ni roddir ad-daliadau a bydd y perfformiad yn mynd ymlaen mewn tywydd gwlyb. Gwisgwch ddillad cynnes / sy’n dal dŵr, dewch â thortsh.