Cerddwch tuag at fywyd iachach. Teithiau cerdded byr, cyfeillgar ac am ddim, o fewn cyrraedd i chi, i’ch helpu i fod yn fwy heini

Bydd Taith Gerdded Lles  Castell Caeriw cwrdd wrth Castell Caeriw. Bydd y daith yn cymryd rhwng 45 munud, rydych chi’n ymuno am ddim cyhyd ag yr hoffech chi, rydyn ni jyst eich bod chi’n rhoi gwybod i Arweinydd y Daith Gerdded cyn i chi adael.

Bob dydd Llun, 2.30pm – 3.30pm

Am ragor o wybodaeth:

Cerdded er Budd Lles Gorllewin Cymru

Facebook