Diwrnod Gwasgu Afalau

Close up of apple pieces in the top of an old fashioned wooden cider press

Dydd Sadwrn 28 Medi, 10am-2pm

Dewch â’ch afalau draw i Gastell Caeriw lle bydd Chris, Parcmon Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn eich helpu i’w troi’n sudd blasus gyda’n gwasg afalau. Dewch â’ch afalau, rhywbeth i roi’r holl sudd blasus ynddo a rhoi cynnig arni!

Gweithgaredd AM DDIM. Nid oes angen mynediad i’r Castell.

 

Taith Dywys: Cyfrinachau Adeiladu Castell

A ruined stone castle next to a river viewed from the air

10 Hydref am 2.30pm

Dysgwch rai o gyfrinachau adeiladu cestyll ar y daith rad ac am ddim hon. Darganfyddwch dechnegau adeiladu sydd wedi’u hen anghofio, a nodweddion pensaernïol cudd.

Wedi’i gynnwys AM DDIM gyda ffi mynediad arferol.

Cyrch y Swynwr

Dydd Sadwrn 26 Hydref i ddydd Sul 3 Tachwedd, 10am–4pm

Y Calan Gaeaf hwn cewch archwilio un o’r adeiladau mwyaf llawn o ysbrydion yng Nghymru wrth i chi ymgymryd â Chyrch y Swynwr! Mae’r cynhwysion ar gyfer swyn wedi’u colli o amgylch y Castell, allwch chi ddod o hyd iddyn nhw i gyd i helpu i greu swyn hud?

£2 y plentyn ynghyd â ffioedd mynediad arferol.

 

Melin iasol: Profiad tŷ ysbrydion!

creepy mill

Dydd Sadwrn 26 i ddydd Sul 3 Tachwedd

Mae’r Felin Heli’n ôl am flwyddyn arall o ofnau arswydus! Ydych chi’n ddigon dewr i wneud eich ffordd drwy’r Felin dywyll, aflonydd, wedi’i haddurno ar gyfer Calan Gaeaf? Gwyliwch am bethau a allai fod yn llechu yn y tywyllwch…

Wedi’i gynnwys AM DDIM gyda thocyn mynediad arferol. 4+ oed a argymhellir (cynghorir disgresiwn rhieni), rhaid i blant gael eu goruchwylio bob amser.

 

Taith Ysbrydion Calan Gaeaf gyfeillgar i’r teulu

Dydd Llun 28, dydd Mawrth 29, dydd Mercher 30 Hydref a dydd Iau 31 Hydref, 4.30pm – 5.30pm

Ymunwch â thaith arswydus gyfeillgar i’r teulu o amgylch y Castell. Cadwch eich llygaid ar agor wrth i chi wrando ar straeon am ysbrydion; dydych chi byth yn gwybod beth allech chi ei weld…

£8.50 Oedolyn, £6.50 Plentyn. 5+ oed

ARCHEBU YN HANFODOL: Archebwch Yma!

Ni ellir ad-dalu’r tocynnau. Nid yw’r daith yn cynnwys mynediad yn ystod y dydd i’r Castell.

Gwisgwch ddillad cynnes/glaw, dewch â thortsh. Cyrhaeddwch 10 munud cyn y daith.

 

Room on the Broom: Gweithdy Adrodd Straeon

Dydd Iau 31 Hydref a dydd Gwener 1 Tachwedd, 11am a 2pm

Ymunwch â sesiwn adrodd stori ryngweithiol gyda thro yn y gynffon. Gwnewch eich hun yn gyfforddus yn y neuadd leiaf fel gwrach unygrhiw Caeriw ddefnyddio propiau i ddod â llyfr lluniau hudol Julia Donaldson ‘Room on the Broom’ yn fyw, gan gael pawb i gymryd rhan! Mwynhewch chwedlau poblogaidd eraill cyn rhoi cynnig ar gêm o ‘daflu Llygoden Fawr!’, gwneud eich hudlath eich hun a chymysgu diod i swyno go iawn! Ydych chi eisiau gallu hedfan neu droi eich brawd yn llyffant?! Bydd y sesiwn hon yn dod â dychymyg ifanc yn fyw!

Argymhellir ar gyfer plant 4-8 oed.

ARCHEBU YN HANFODOL: Archebwch Yma!

£3 y plentyn. Mae hwn yn weithgaredd ychwanegol: nodwch fod ffioedd mynediad arferol y Castell hefyd yn berthnasol i bob oedolyn a phlentyn a rhaid eu talu ar y diwrnod.

Sesiwn 1 awr. Rhaid i blant gael eu goruchwylio.

Ni ellir ad-dalu tocynnau. Gwisgwch ddillad cynnes.

 

Ymchwiliad Paranormal Calan Gaeaf

Dydd Iau 31 Hydref, 6pm – 10pm

Ymunwch ag arbenigwyr Ymchwilio Paranormal ‘Science Beyond the Grave’ y Calan Gaeaf hwn wrth iddynt archwilio popeth goruwchnaturiol yn un o gestyll mwyaf dychrynllyd Cymru.

Defnyddiwch offer ymchwilio blaengar i gysylltu â phwy bynnag, neu beth bynnag, sy’n aflonyddu ar y Castell. Hefyd rhowch gynnig ar ddulliau cyfathrebu traddodiadol gan gynnwys byrddau Ouija, tipio bwrdd, symud gwydr yn ogystal â threulio amser ar eich pen eich hun yn ystafelloedd tywyll y Castell 12fed ganrif hwn.

Bydd arbenigwyr yn eich arwain trwy’r profiad hynod ddiddorol a brawychus hwn. Darperir lluniaeth.

Archebu’n Hanfodol: Archebwch Yma!

Yn addas ar gyfer 18 oed a throsodd yn unig

£40 y pen

Ni ellir ad-dalu tocynnau a bydd y digwyddiad yn mynd yn ei flaen mewn tywydd gwlyb.

Gwisgwch ddillad cynnes/glaw ac esgidiau addas. Dewch â thortsh. Nid yw’n cael ei argymell ar gyfer menywod beichiog.