Gweithdy Ffeltio gyda Nodwydd Nadoligaidd

Dydd Mawrth 5 Tachwedd, 6.30pm – 8pm

Dewch draw i’n gweithdy ffeltio gyda nodwydd Nadoligaidd – a mynd i ysbryd yr Ŵyl wrth ddysgu crefft newydd! Delfrydol ar gyfer dechreuwyr.

Cewch ddysgu technegau sylfaenol ffeltio gyda nodwydd a chreu addurniadau Nadolig hardd i’w rhoi ar eich coeden neu i’w rhoi’n anrhegion i’ch ffrindiau ac aelodau o’r teulu.

Yn ystod y sesiwn 1.5 awr fe ddysgwn ichi sut i ffeltio gyda nodwydd a byddwn wrth law i gynnig cymorth ac arweiniad wrth ichi greu eich patrymau Nadoligaidd eich hunain.

Bydd teisennau a diodydd Nadoligaidd ar gael i’w prynu trwy gydol y sesiwn.

£15 y person.

Ni ellir rhoi ad-daliadau. Addas ar gyfer 12+ oed

Rhaid archebu ymlaen llaw: Archebwch Yma!

Cynhelir yn Ystafell De Nest, yng Ngardd Furiog Castell Caeriw.

 

Gweithdy Crefftau Nadolig i Blant

Dydd Gwener 8 a 15 Tachwedd, 4pm – 5pm

Ymunwch â sesiwn hwyliog ar ôl ysgol i greu crefftau Nadoligaidd hardd. Darperir deunyddiau a bydd staff wrth law i helpu i greu campweithiau Nadoligaidd!

Bydd rhaid i blant gael eu hebrwng gan oedolyn. Un oedolyn yn unig i bob plentyn oherwydd diffyg lle.

Bydd diodydd a theisennau Nadoligaidd ar gael i’w prynu.

£6 y plentyn. Ni fydd angen tocyn ar oedolion sy’n hebrwng plant.

Addas ar gyfer 4+ oed

Rhaid archebu ymlaen llaw: Archebwch Yma!

Cynhelir yn Ystafell De Nest, yng Ngardd Furiog Castell Caeriw.

Ni ellir rhoi ad-daliadau.