Parcio

Meysydd Parcio Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn rheoli oddeutu 40 o feysydd parcio ac ardaloedd parcio; rydyn ni’n codi tâl mewn 14 o'r rheini ac yn defnyddio'r incwm i gynnal a chadw meysydd parcio a llwybrau’r Parc. Mae'r cyfnod talu yn weithredol rhwng 15 Mawrth a 7 Tachwedd (cynwysedig). Yn ystod y cyfnod hwn bydd rhaid i bob cerbyd naill ai arddangos tocyn Talu ac Arddangos dilys , Tocyn Tymor wedi’i brynu ymlaen llaw neu brynu tocyn digidol 'PayByPhone'. Codir tâl rhwng 9am a 7pm ar bob safle.

Prisiau Talu ac Arddangos (arian parod yn unig)

 • Hyd at 30 munud: £0 (dim dychwelyd cyn pen 4 awr)
 • Hyd at awr: £1
 • Hyd at ddwy awr: £2
 • Hyd at dair awr: £3
 • Dros dair awr: £5
 • Saith diwrnod: £30

(mae’n rhaid i ddeiliaid Bathodynnau Glas dalu, ond byddant yn cael awr ychwanegol o barcio)

Talu di-arian

Gall pobl nad ydynt yn dymuno defnyddio’r peiriannau arian parod presennol ar y safleoedd ddefnyddio PayByPhone drwy ap, neges destun, galwad ffôn neu ar-lein.

Bydd angen i fodurwyr fod yn ymwybodol y bydd defnyddio PayByPhone o’n meysydd parcio yn dibynnu ar ddarpariaeth rhwydwaith, a fydd yn amrywio yn dibynnu ar y lleoliad a’ch darparwr. Er y byddwch efallai yn dymuno talu am docyn cyn teithio i’r maes parcio, nid yw hyn yn gwarantu y bydd lle ar gael.

 

Archebu tocynnau tymor ar-lein

Mae tocynnau tymor a thocynnau saith diwrnod ar gael i’w harchebu trwy ein siop ar-lein neu drwy glicio’r dolennau isod:

Cynlluniwch ymlaen llaw. Bydd eich tocyn tymor yn cael ei bostio atoch. Caniatewch 14 diwrnod ar gyfer danfon.

 

Map Meysydd Parcio talu Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Cliciwch ar yr eicon P i weld mwy o wybodaeth am bob lleoliad.

Nodwch

Bydd unrhyw gerbydau sydd ddim yn arddangos tocyn Talu ac Arddangos dilys, tocyn wedi’i brynu ymlaen llaw, neu brynu tocyn digidol ‘PayByPhone’ yn gymwys i gael hysbysiad cosb benodedig gan fod ein meysydd parcio yn cael eu monitro’n rheolaidd gan Swyddogion Gorfodaeth Parcio. Cyfeiriwch at yr arwyddion ar y safleoedd i weld y telerau ac amodau llawn.

Ni chaniateir cysgu dros nos mewn cerbyd ym meysydd parcio’r Awdurdod.  Os byddwch yn gwneud hyn, efallai bydd yn rhaid i chi dalu hysbysiad cosb benodol. Os oes angen llety dros nos arnoch, defnyddiwch gyfleusterau llety lleol ac ystyried yr effaith ar yr amgylchedd ac ar y gymuned leol.​

Lleolir y meysydd parcio talu ac arddangos a rheolir gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol:

 • Llanrhath
 • Saundersfoot Regency
 • Penalun
 • Maenorbŷr
 • Freshwater East
 • Bae Gorllewin Angle
 • Little Haven
 • Aberllydan (Broad Haven North)
 • Nolton Haven
 • Niwgwl (Pebbles)
 • Solfach
 • Oriel y Parc, Tyddewi
 • Traeth Mawr, Trefdraeth
 • Traeth Poppit

Gwybodaeth am y Parc Cenedlaethol