Cystadleuaeth tynnu lluniau pen-blwydd yn 70 oed

Gyda’r Parc Cenedlaethol yn dathlu ei ben-blwydd yn 70 oed yn 2022, gofynnodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro am eich help i ddatblygu oriel ar-lein yn dangos eich hoff ffotograffau o’r Parc Cenedlaethol. Mae'r oriel isod yn cynnwys holl geisiadau'r gystadleuaeth. Cliciwch ar ddelwedd i weld fersiwn mwy a chapsiwn.

Dysgwch fwy am y Parc Cenedlaethol