Sesiwn Gwrandawiad 8

Safleoedd a Ddyrannwyd

Dydd Iau 11 Gorffennaf 2019 9.30am

Ystafell Warrior, Neuadd Pater, Doc Penfro

Agenda Sesiwn Gwrandawiad 8

Nid oedd unrhyw Bwyntiau Gweithredu wedi deillio o’r sesiwn hwn.

Cyfranogwyr a Datganiadau wedi’u cyflwyno

Cyfranogwr (Asiant) ac ID Datganiad wedi’i gyflwyno Yn bresennol
APC Arfordir Penfro HS8_PCNPA Y
Mr & Mrs Evans (Hayston Developments & Planning) – 4465 HS6_8_4465 Evans Y
Cyngor Cymuned Saundersfoot – 2906 No Statement N
Trustees of Hean Castle Estate (Owen & Owen) – 3319 No Statement Y
Alan Jones – 3569 HS8_3569 Jones Y
Mr & Mrs Robinson – 4623 HS8_4623 Robinson Y
John Pattenden, Save our Saundersfoot – 4661 HS8-4661 Pattenden Y
Davina Gammon, Jameston Campaign – 3182 HS6_8_3182 Gammon Y
John Meyrick (Hayston Developments & Planning) – 4464 HS6_7_8_4464 Meyrick Y

 

Sesiynau Gwrandawiad Eraill